Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bronzen boslabel voor Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg kreeg zopas een bronzen boslabel, omdat het lokale bestuur het afgelopen jaar meer dan 2,5 hectare nieuwe bossen heeft aangeplant.

De Bosalliantie, een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, natuurorganisaties en lokale besturen, reikt de labels uit om provincies, intercommunales, steden en gemeenten die ambitieuze bosdoelen hebben, te belonen voor hun harde werk. Bovendien hoopt ze door goede voorbeelden in de schijnwerpers te zetten, andere lokale besturen aan te moedigen om met bosuitbreiding aan de slag te gaan.  

Eén gouden, vier zilveren en negen bronzen boslabels

Heist-op-den-Berg treedt zo toe tot een exclusief clubje van boslaureaten. In totaal worden veertien boslabels uitgedeeld over heel Vlaanderen. Stad Gent plantte als eerste lokaal bestuur meer dan tien hectare bos en krijgt daarvoor een gouden boslabel. Vier lokale besturen krijgen dit plantseizoen een zilveren boslabel omdat ze elk meer dan vijf hectare bos geplant hebben en negen lokale besturen mogen zich vanaf nu een bronzen bosgemeente noemen omdat ze meer dan 2,5 hectare bos aanplantten.

4.000 hectare tegen 2024

De laureaten spelen een prominente rol in de bosambitie van de Vlaamse Regering. Tegen 2024 moet er in Vlaanderen namelijk 4.000 hectare nieuw bos bijkomen. De Vlaamse overheid en de verschillende natuurorganisaties schakelen daarom zelf een versnelling hoger, maar rekenen ook op bosuitbreiding van lokale besturen. Nieuwsgierigen kunnen op www.bosteller.be bekijken waar er al bomen geplant zijn.

Lokale bebossingsprojecten

In Heist-op-den-Berg waren er op drie locaties bebossingsprojecten:

  • In 2020 creëerde het lokale bestuur 10.600 m² nieuw bos op gronden van het OCMW bij de Zandstraat en Peyerstraat in Grootlo. Arbeiders van het maatwerkbedrijf Natuurwerk plantten 4.600 jonge bomen: 3.000 zomereiken gemengd met 500 lindes en 500 haagbeuken, en een bosrand van 600 struiken: hazelaar, meidoorn, sporkehout, vlier en lijsterbes.
    Daardoor evolueert het binnengebied De Donken stilaan tot een waardevolle groenruimte met een bosoppervlakte van ongeveer tien hectare.
  • In het landschaps- en sportpark Hof van Riemen kwam er in december 2021 een nieuw bos van 5.870 m² bij in de nabijheid van het zwembad.  Het lokale bestuur koos er voor een gemengd bos dat bestand is tegen klimaatverandering. De leerlingen van GO! Atheneum en het maatwerkbedrijf Natuurwerk plantten 800 zomereiken, 500 lindes, 500 haagbeuken, 300 zwarte els, 300 Europese vogelkers en 300 zoete kers. Het landschapspark werd met 3.150 bomen en struiken vergroend.
  • Ten slotte kwam er in het voorjaar van 2022 een bosuitbreiding langs de Leibeek in Itegem. Het lokale bestuur kocht er een geïsoleerd weiland met een oppervlakte van 9.100 m². Door de aanplant van 2.550 bomen en struiken is een aaneensluitend boscomplex van ruim tien hectare tot stand gekomen. Er werd een beekbegeleidend bos aangeplant, dat vooral bestaat uit zwarte els (1.100 stuks) en diverse soorten wilgen, zoals grauwe wilg, schietwilg en boswilg. Op de drogere delen staat zomereik. Andere boomsoorten zijn grauwe abeel, es en Europese vogelkers. Langs de Leibeek werd een strook van zeven meter breedte vrijgehouden om het onderhoud van de waterloop te garanderen. Naast de ruimingsstrook kwamen er inheemse struiken: hazelaar, sporkehout en gewone vlier.

Nieuw bosproject

Op 19 december is het lokale bestuur gestart met het vergroenen van de oude stortplaats aan de Echelpoel in Hallaar. Het perceel grenst aan provinciaal groendomein De Averegten. De groen­arbeiders van het lokale bestuur zullen 1.600 bomen en struiken aanplanten. We kiezen voor besdragende soorten, zoals vlier, sporkehout, meidoorn en lijsterbes. Verder worden boswilg, geoorde wilg en hazelaar aangeplant.

De bebossingsprojecten dragen bij om de doelstelling van 1 extra boom per inwoner te realiseren. De afgelopen drie jaar werden in totaal ruim 10.300 bomen aangeplant in bosverband. Bovendien waren er nog andere groenprojecten, zoals buurtplek ’t Werft, de aanplant van nieuwe dreven en bomenrijen langs landelijke straten en diverse nieuwe aanplantingen in woonkernen.

Sinds de start van de legislatuur van dit lokale bestuur in 2019 kwamen er ca. 25.000 nieuwe bomen bij in onze gemeente. Daarmee zorgt het lokale bestuur voor een aangename woonomgeving voor de inwoners en draagt het zijn steentje bij in het klimaatverhaal. Ten slotte verhoogt ook de biodiversiteit van de betrokken percelen aanzienlijk.'

Deel dit artikel