Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bronzen ster voor osteoporosezorg en fractuurpreventie in Imeldaziekenhuis Bonheiden

Recent kreeg het Imeldaziekenhuis in Bonheiden een internationale erkenning voor hun osteoporosezorg en hun fractuurpreventie. De Internationale Osteoporose Federatie kent gouden, zilveren en bronzen sterren toe aan ziekenhuizen die een systematisch zorgpad opstellen om fractuurpatiënten te identificeren, te screenen voor osteoporose en te behandelen.

Het Imeldaziekenhuis kreeg als eerste Antwerps ziekenhuis een bronzen ster toegekend. “Een mooi resultaat, als je weet dat er nog maar weinig Belgische ziekenhuizen een ster kregen,” zegt dr. Michaël Laurent, verantwoordelijke voor het zorgpad fractuurpreventie en medisch diensthoofd geriatrie.

Het ‘Capture the Fracture’-programma is een initiatief van de Internationale Osteoporose Federatie om de opsporing en behandeling van osteoporose bij patiënten met breuken te stimuleren. De aandoening osteoporose kennen we beter als ‘botontkalking’. Het is een ziekte die zowel bij vrouwen (vaak na de menopauze) als bij mannen voorkomt.

Het bot vernieuwt zich constant: normaal is er een mooie balans tussen oud bot dat wordt verwijderd en nieuw bot dat wordt gevormd. Bij patiënten met osteoporose is dit evenwicht verstoord: er wordt sneller bot afgebroken dan gevormd. De botten worden zo zwak (poreus) dat je zomaar iets kunt breken.

“Binnen ons ziekenhuis zetten we vooral in op valpreventie en een gezonde levensstijl met voldoende inname van calcium en lichaamsbeweging. Maar indien er al breuken opgetreden zijn, is een behandeling met medicatie meestal aangewezen.” legt dr. Laurent.

Bij oudere patiënten met een gebroken heup, wervel, pols of schouder, denken zowel artsen als patiënten nog veel te weinig aan osteoporose. In meer dan 80% van de gevallen gebeurt er geen nazicht voor osteoporose en wordt er dus ook niet aan preventie gedaan. “Ongeveer 45% van de vrouwen en 20% van de mannen zal op oudere leeftijd een breuk door osteoporose oplopen.

In 2019 waren er in België naar schatting 100.000 breuken door osteoporose per jaar, of zo’n 274 breuken per dag. Door de vergrijzing, wordt er verwacht dat er tegen 2034 zo’n 123.000 breuken per jaar zouden zijn,” licht dr. Michaël Laurent toe. “Jammer genoeg maakt de overheid nog geen prioriteit van preventie en worden hier weinig tot geen budgetten voor voorzien.”

Om sneller osteoporose te kunnen vaststellen, kunnen ziekenhuizen een systematisch zorgtraject of zorgpad opstellen om fractuurpatiënten te identificeren, te screenen voor osteoporose en te behandelen. Het Imeldaziekenhuis voldoet aan de internationale erkenningscriteria en kreeg daarmee een bronzen ster op de wereldkaart van ‘Capture the Fracture’.

Wereldwijd zijn er al meer dan 800 ziekenhuizen in 53 landen die deze erkenning ontvingen. 2/2 bron: www.capturethefracture.org “We zijn heel blij met deze mooie erkenning! Sinds 2017 heeft Imelda zijn afdeling Orthogeriatrie en zorgpad voor fractuurpatiënten uitgebouwd. Dit is enkel mogelijk dankzij de uitstekende samenwerking tussen de diensten geriatrie, orthopedie, reumatologie, endocrinologie en nucleaire geneeskunde.

Maar we hopen in de komende maanden en jaren de samenwerking nog uit te breiden en te versterken en uiteindelijk ook een zilveren erkenning na te streven.” verduidelijkt dr. Laurent. Verder kregen AZ Zeno in Knokke en AZ Groeninge in Kortrijk reeds een zilveren ster. CHU Luik kreeg net als Imelda een bronzen ster.

Deel dit artikel