Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Brug Wolfstee vanaf nu vrijdag 23/12 opnieuw open voor alle verkeer 

Brug Lierseweg
Vrijdagavond 23 december gaat Wolfstee opnieuw open voor alle verkeer. Dat is meer dan een maand eerder dan voorzien. De werken aan de nieuwe betonnen spoorbrug over Wolfstee zijn zo goed gevorderd dat de weg eronder opnieuw open kan. 

Door het koude weer van de afgelopen weken kon de aannemer de brug nog niet volledig afwerken. Dat is verschoven naar het voorjaar van 2023 als de weersomstandigheden beter zijn. De exacte timing voor die werken ligt nog niet vast en gaat in overleg met de stad Herentals. Intussentijd is Wolfstee open voor alle verkeer. 

Gemotoriseerd verkeer over één rijvak, fietsers in twee richtingen 
Het gemotoriseerd verkeer verloopt beurtelings over één rijvak, geregeld met verkeerlichten. Fieters kunnen wel in beide richtingen over het vrijliggend dubbelrichtingsfietspad.

 
Deze indeling geldt tot begin 2024. Dan wordt Wolfstee opnieuw tijdelijk afgesloten om de bestaande spoorbrug af te breken, de nieuwe brug af te werken en de definitieve rijweg met twee rijvakken en volwaardige vrijliggende fietspaden af te werken. 

Veiligere en vlottere doorstroming

 
Sinds mei 2022 werkt De Vlaamse Waterweg nv om de doorrijhoogte van Wolfstee te verhogen van 3,90 meter naar 4,65 meter zodat ook vrachtverkeer er een volwaardige doorgang heeft. Dankzij de bredere onderdoorgang komt er een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad dat verbonden is met fietssnelweg F5 Antwerpen - Hasselt.
 
Daarnaast wordt ook de S-bocht van de rijweg rechtgetrokken. Het verkeer zal dan beter zichtbaar zijn en vlotter doorstromen.   Foto archief : spoorbrug Lierseweg Herentals.

Wolfstee, Herentals, België

Brug Lierseweg

Deel dit artikel