Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Brug Wommelgem afgesloten van 15 tot 24 mei : grote hinder E313

Eind vorig jaar opende het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de nieuwe brug in Wommelgem als fietsstraat.

Vanwege de grote vertraging bij de producent van de prefab fietsbrugliggers konden de fietsbruggen nog niet worden geplaatst.

Vanaf maandag 15 mei starten de werken voor de bouw van de fietsbruggen. Tot en met woensdag 24 mei wordt hiervoor de brug in Wommelgem afgesloten voor alle verkeer.

Ook op de E313 zal er grote hinder zijn tijdens het verlengd weekend. Alle verkeer moet vanaf woensdagavond 17 mei tot en met maandagochtend 22 mei over twee versmalde rijstroken in elke rijrichting rijden.

Brug Wijnegemsteenweg tien dagen afgesloten
Voor het plaatsen van de liggers voor de fietsbrug moet de wegbrug afgesloten worden vanaf maandag 15 mei tot en met woensdag 24 mei. De brug wordt gebruikt voor een veilige uitvoering van de werken en als stockageplaats. Hierdoor is verkeer tijdelijk niet mogelijk. Zowel fietsers als het gemotoriseerd verkeer volgen onderstaande omleidingen.

Verkeerssituatie tijdens de periode van de werken.

Tijdelijk beurtelings verkeer op brug vanaf 25 mei
Vanaf donderdag 25 mei wordt voor een viertal weken beurtelings verkeer ingevoerd op de brug. Dit is nodig voor het aanvoeren van de nodige materialen om de fietsbruggen af te werken. Om de hinder te beperken, duurt het beurtelings verkeer tot vlak voor de avondspits. In de maanden nadien wordt dit enkel ingevoerd indien dit noodzakelijk is voor de werken aan de fietsbruggen.

Tijdens verlengd weekend slechts twee rijstroken in elke richting op E313
Vanaf dinsdagavond 16 mei om 22.00 uur tot woensdagochtend 17 mei om 05.00 uur worden de voorbereidende werken uitgevoerd en kan verkeer op de E313 die nacht slechts op twee rijstroken in beide richtingen passeren. Woensdag 17 mei overdag kan verkeer op de E313 alle rijstroken gebruiken.

Aansluitend vanaf woensdagavond 17 mei om 20.00 uur tot en met maandagochtend 22 mei om 05.00 uur worden de liggers voor de fietsbruggen geplaatst. Zolang moet verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken blijven rijden. Via een doorsteek in de middenberm wordt het verkeer telkens naar de andere kant van de snelweg geleid. 

Gebruik alternatieve routes 
AWV vraagt bestuurders om de E313 in Wommelgem zoveel mogelijk te vermijden tijdens het verlengd weekend. Het verkeer van Hasselt naar Antwerpen of Gent (en omgekeerd) kan omrijden via Brussel. Als bestuurders toch via de E313 rijden, houden ze best rekening met ernstige hinder en lange reistijden.

Alternatieve routes tijdens de periode van de werken.

Is de nieuwe brug dan klaar?
Neen, nog niet. Tijdens deze werken worden nog niet alle liggers geplaatst. Enkele liggers volgen pas later, vermoedelijk eind juni. Deze bevinden zich niet boven de E313. Na het plaatsen van de liggers voor de fietsbruggen volgen nog heel wat werken, zoals het wapenen, betonneren en het aanbrengen van de waterdichting en de brugdekvoegen van de fietsbruggen.

Omdat beton steeds moet uitharden, zullen deze werken in z’n geheel naar verwachting tot begin oktober duren.

Deel dit artikel