U bent hier

Brugpartij : 'Stadsbestuur pompt 10 procent in eigen begroting'

Geel
10.11.2020 - 09.14u
Door: Mark Jaspers

'De Brugpartij is het niet eens met het feit dat de stad 60.000 euro van het 'Noodfonds cultuur, jeugd en sport' naar zijn eigen begroting afleidt.

Zo wordt er uiteindelijk slechts 540.529 euro aan het Geelse verenigingsleven uitgekeerd in plaats van 600.529 euro. Het noodfonds is er om de verenigingen te ondersteunen, niet de stadsbesturen, vindt de Brugpartij.

600.529 euro is het bedrag dat de stad Geel onder zijn sport-, cultuur- en jeugdverenigingen mag verdelen uit het 'Noodfonds cultuur, jeugd en sport' van de Vlaamse regering.

Dat werd al op 19 juni in het leven geroepen, maar het duurde bijna vijf maanden om een reglement, op basis waarvan dit bedrag verdeeld zal worden, aan de gemeenteraad voor te leggen.

Met de verdeelsleutel die wordt voorgesteld, heeft de Brugpartij geen problemen, maar met het bedrag dat wordt uitgekeerd wel. Er zal uiteindelijk slechts 540.529 euro naar de verenigingen zelf gaan.

Het stadsbestuur leidt namelijk 60.000 euro af naar zijn eigen begroting. Hoewel het duidelijk is dat de grootste noden van de verenigingen op financieel vlak liggen en zij er ook op aandrongen om de middelen van het noodfonds via een subsidie uit te betalen en niet in extra ondersteunende maatregelen, eigent de stad er zich 10 procent van toe.

Steun voor de stadsbegroting

Dat geld zal via de begroting 2021 besteed worden aan "materialen die verenigingen nodig hebben in functie van corona en hun werking of activiteiten correct te kunnen organiseren" (sic).

De stad specifieert dat verder als "nadar- en herashekkens, tafels en stoelen", die verenigingen kunnen ontlenen bij evenementen. De zogenaamde uitleendienst leed de laatste jaren onder de besparingen van de CD&V/N-VA-meerderheid en het is goed dat daar nog eens in wordt geïnvesteerd.

Maar deze dienst moet met middelen uit de reguliere begroting onderhouden worden, en niet met subsidies die specifiek op de coronaproblemen van het verenigingsleven mikken, vindt de Brugpartij.

De bewering van het stadsbestuur dat de verenigingen extra materiaal nodig hebben om hun werking coronaproof te kunnen organiseren, klopt uiteraard, maar daar is het noodfonds helemaal niet voor bedoeld. En voor zover corona in de komende jaren een probleem zal blijven, zullen extra hekken, tafels en stoelen weinig soelaas brengen.

Een handigheidje

Het is duidelijk dat het stadsbestuur in tijden van budgettaire schaarste een handigheidje heeft gevonden om 60.000 euro op de reguliere begroting uit te sparen.

Voor de Brugpartij mag het voor de uitleendienst zelfs meer zijn dan 60.000 euro, maar moeten de gelden uit de eigen middelen van de stad komen.

Dat een substantieel deel van de subsidies, bedoeld als noodhulp voor het verenigingsleven, als sponsoring van de stadsbegroting 2021 wordt gebruikt, kan voor de grootste Geelse oppositepartij niet.

De Geelse progressieven vinden het ook een gemiste kans dat enkel verenigingen die bij de adviesraden zijn aangesloten een beroep kunnen doen op middelen uit het Noodfonds.

Een stuk van het verenigingsleven, dat net zo goed deel uitmaakt van het sociale weefsel en dat evenzeer door de beperkingen van COVID-19 wordt getroffen, wordt hierdoor uitgesloten.

Verder moeten voor de Brugpartij ook de parochiezalen en gemeenschapscentra, die hun inkomsten de laatste 8 maanden gedecimeerd zagen, beter ondersteund worden.

Toch is het vooral het afleiden van die 60.000 euro waardoor dit reglement voor de Brugpartij afgekeurd moet worden. Het volledige bedrag van het Noodfonds moet rechtstreeks (en snel) naar de Geelse verenigingen gaan.'

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto