Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bruisend Booischot: 'Het groenere kerkplein komt eraan'

Booischot

'Meer groen in de dorpskern en op het kerkplein. Dat is al langer een grote wens van de inwoners van Booischot'.In het project ‘Bruisend Booischot’ maakte het lokale bestuur er samen met hen en enkele belangrijke partners werk van. En nu gaat de schop in de grond.

De onthardings- en vergroeningswerken voor de kerk starten op 6 maart. Die werken duren vermoedelijk een kleine maand.

Planning 

'Op het plein voor de ingang van de kerk en in de directe omgeving voeren we wegen- en rioleringswerken uit.  We snijden letterlijk stukken verharding weg. Daardoor ontstaan er plantvlakken, die we vervolgens  inzaaien en in het najaar van 2023 definitief beplanten.

Welke hinder brengen de werken mee?

Begin maart start de aannemer met de werken. Die duren ongeveer vier weken. Tijdens de werken is het niet mogelijk om vanuit de Dorpsstraat, ter hoogte van Axa-bank en dus achter de kerk, de straat Ter Laken in te rijden. Het voetpad in de Dorpsstraat, langs de kerk, is ook niet beschikbaar. Voetgangers moeten daar verplicht oversteken.

Waarom doen we dit? Meer groen en ruimte voor water

Dit onthardingsproject kadert in het energie- en klimaatactieplan van Heist-op-den-Berg. Met dat plan willen we onze gemeente vergroenen. Doel: een boom en een halve meter haag of geveltuinbeplanting per inwoner. We bekijken daarnaast waar we extra natuurgroenperken kunnen inrichten.
Voor Heist-op-den-Berg betekent dat concreet 43.000 extra bomen of meer dan 21 km extra haag.

Daarnaast willen we zorgen voor kwalitatieve openbare ruimte. Het lokale bestuur realiseert maatregelen die rekening houden met het klimaat. Dat betekent meer groen en ruimte voor water in het openbaar domein.  Daarenboven willen we de verhardingsgraad in onze gemeente verminderen met 1m² per inwoner. We zetten daarom in op structurele onthardingsprojecten.

Tijdens de werken zetten we ook in op recuperatie en buffering van het regenwater. Het regenwater dat op het dak van de kerk valt, wordt gebufferd voor hergebruik. We voorzien een ondergrondse buffering van 80.000 liter. Dat water kunnen we in de zomer gebruiken voor het gieten van de bloemen en planten in de buurt.

Subsidies

Vlaanderen en de provincie Antwerpen steunen dit project met een subsidie van 95.000 euro uit het PDPO-fonds Platteland Plus. Dat fonds zorgt voor financiële ondersteuning van dergelijke projecten waarbij overheden en lokale actoren samenwerken aan de versterking van plattelandsdorpen.
Bruisend Booischot bouwt verder aan het Veerkrachtige Dorpen-traject dat de provincie Antwerpen in dit Heistse kerkdorp mee opstartte. Via Platteland Plus kunnen het lokale bestuur en Kempens Landschap de wensen die de inwoners van Booischot eerder uitspraken voor hun dorp, mee helpen realiseren.

Het project ‘Bruisend Booischot’ is een samenwerking tussen lokaal bestuur Heist-op-den-Berg, Provincie Antwerpen, Innovatiesteunpunt, Kempens Landschap en de Vlaamse Landmaatschappij. 

Booischot

Deel dit artikel