Dertien jongeren uit 9 verschillende landen komen op 12 februari in België aan in het kader van een intercultureel uitwisselingsprogramma van AFS Vlaanderen. Gedurende zes maanden gaan ze als vrijwilliger aan de slag in een sociaal, cultureel, ecologisch of economisch project.Tijdens hun verblijf dragen ze niet enkel hun steentje bij aan een maatschappelijk waardevol project, maar leren ze ook onze cultuur en onze taal van dichtbij kennen. Via het gastgezin waar ze verblijven komen ze in contact met onze gewoonten en gebruiken en kunnen ze zich integreren in de lokale gemeenschap. Dit biedt de jongeren een degelijk inzicht in de culturele verschillen en het leert hen om die vanuit een ander standpunt te benaderen.Door een langere tijd in een ander land te leven, leren de deelnemers wederzijds begrip en respect op te brengen voor de normen en waarden van een andere cultuur. Tijdens hun verdere leven zullen ze nog vaak op deze ingrijpende ervaring kunnen terugvallen.Ook voor de gastgezinnen is het een leerrijke ervaring om een buitenlandse jongeren in huis te halen. De aanwezigheid van iemand met een andere achtergrond verruimt de blik van alle gezinsleden. Een aantal dingen die bijvoorbeeld altijd als evident werden beschouwd, blijken dat toch niet altijd te zijn. De band die tussen de gastfamilie en het nieuwe gezinslid ontstaat is hecht en voor het leven. Ze hebben er als het ware een zoon of dochter bij.[url=http://www.uwlink]www.afsvlaanderen.be [/url]