'In Herentals houden we al sinds eind vorige week verstrengd toezicht op het naleven van de covid-maatregelen op plaatsen waar veel mensen samenkomen', zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) aan Nnieuws.

'We waren vb. ook een van de éérste lokale besturen die mondmaskers verplicht oplegde voor bezoekers van onze markten.

'Extra politietoezicht op zomerbars en risicovolle evenementen'

'De zomerbars en risicovolle evenementen worden nauwgezet opgevolgd door politie Neteland en onze stadsdiensten', vervolgt Van Olmen.

'We staan 24/24 klaar indien nodig blijkt om verstrengingen door te voeren. Vandaag is trouwens aan de zomerbars een nieuw plaatsbezoek gepland om een evaluatie te maken.

De horecanten en handelaars van Herentals kregen gisteren een mailing met een herhaling van de essentiële covid-maatregelen. We willen hen uitdrukkelijk danken voor hun volgehouden inzet om nauwgezet de maatregelen na te leven en we kondigden ook verhoogde toezicht aan.

Ook al de marktkramers kregen deze week een mailing met een toelichting van alle veiligheidsvoorschriften en vanavond geeft het stadsbestuur extra verduidelijking aan het marktcomité over deze maatregelen.

Het is immers bijzonder belangrijk dat iedereen nauwgezet alle maatregelen naleeft.

We reken er op dat iedereen zijn volle verantwoordelijkheid neemt om samen dit verschrikkelijke virus in te dijken. Als we vaststellen dat maatregelen niet worden nageleefd, zullen strenge sancties volgen.

Vooralsnog hopen we door de sensibilisatie en het verhoogde toezicht verstrengingen te kunnen vermijden.

Vrijdag komt crisiscel Neteland opnieuw samen om de situatie te beoordelen.

Je merkt dat we héél kort opvolgen, de situatie is immers voldoende precair, we kunnen ons geen enkele nonchalance permitteren', besluit burgemeester Van Olmen.  Foto Johan Temmerman/ Nnieuws / Guy Verellen.