Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Burgemeester Ward Kennes roept alle betrokken instanties op om voorrang te verlenen aan de vervanging brug over Kleine Nete

Netebrug Lichtaart Olen

Het gemeentebestuur van Kasterlee stelt met lede ogen vast hoe complex de advisering en vergunningsverlening verloopt om de instabiele brug over de Kleine Nete tussen Kasterlee en Geel te vervangen.

Nadat in oktober 2023 duidelijk was geworden dat tijdelijke herstellingsmaatregelen en ook een snelle noodbrug geen optie waren, zijn door het studiebureau zowel de opties voor een tijdelijke brug als voor een definitieve nieuwe brug onderzocht. Omdat de Kleine Nete een waterloop van 1e categorie is, werd hierover ook contact genomen met waterloopbeheerder VMM.

Die heeft immer het laatste woord als we over hun waterloop een brug willen leggen.De afgelopen jaren is de visie op de vallei van de Kleine Nete gewijzigd en het is voor iedereen duidelijk dat de nieuwe brug rekening moet houden met zaken zoals waterveiligheid, grotere neerslagdebieten en bepaalde natuurontwikkelingen. Tijdig overleggen is daarom belangrijk.

In november 2023 kregen Kasterlee en Geel de boodschap dat het dossier op 20 december 2023 zou worden geagendeerd op het ambtelijk Procesbeheercomité (PBCKleine Nete. Na meerdere keren aandringen, kregen de gemeenten het ontwerpadvies van de PBC op 29 januari 2024. Dit advies bevat richtlijnen over de wijze waarop een nieuwe brug over de Kleine Nete moet worden aangelegd. Zo vraagt men om de brug te verhogen omwille van het grotere debiet dat door de Kleine Nete moet kunnen stromen.

En in functie van de fauna vraagt het advies om passages te voorzien zowel onder de brug als over de rivier. Omdat dit advies toch aanzienlijke technische en financiële gevolgen heeft en ook vragen oproept in verband met de vergunningsprocedure, hebben Kasterlee en Geel een dringend overleg gevraagd met VMM en ANB.

Want zolang er geen uitsluitsel is over de eisen die worden gesteld kan het studiebureau niet starten aan het ontwerpen van de brug.

Gisteren bleek dat het overleg met alle betrokken partijen pas kan plaatsvinden op 29 februari 2024.

“Dan zijn we meer dan 3 maanden verder na onze vraag om heldere richtlijnen te krijgen over de eisen die diverse Vlaamse administraties stellen om voor een nieuwe brug een omgevingsvergunning te kunnen krijgen,” zucht burgemeester Ward Kennes. Kasterlee en Geel en hun studiebureau stellen alles in het werk om dit dossier vooruit te laten gaan en wij maken alle andere zaken in onze agenda ondergeschikt. Maar we worden telkens afgeremd door andere instanties die naar ons aanvoelen niet dezelfde ‘sense of urgency’ ervaren om dit belangrijke maatschappelijke dossier voorrang te verlenen. “Mijn ongenoegen daarover wordt op ruime schaal gedeeld,” stelt de burgemeester vast.

Ik roep iedereen op om zo snel mogelijk samen met Geel en Kasterlee werkbare en betaalbare richtlijnen op te stellen zodat het studiebureau meteen verder kan om een nieuwe brug te ontwerpen en we daarvoor de omgevingsvergunning bij de Vlaamse overheid kunnen aanvragen,” zegt burgemeester Ward Kennes.

Netebrug Lichtaart Olen

Deel dit artikel