Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Burgerbudget: 'geef met jou project Geel kleur'

In 2024 geeft stad Geel opnieuw 100 000 euro aan haar inwoners om creatieve, vernieuwende acties uit te voeren. Dankzij het burgerbudget krijgen Gelenaars een financieel duwtje in de rug om hun idee zelf te realiseren voor een betere of aantrekkelijkere buurt of stad.

Elke Gelenaar die zelf de handen uit de mouwen wil steken, kan een project indienen tot 15 maart.

Via het burgerbudget kunnen inwoners mee aan de toekomst van de stad bouwen. Inwoners kunnen projecten indienen en mee stemmen op de voorstellen. De stad stelt tweejaarlijks 100 000 euro ter beschikking voor de uitwerking van ingediende projectvoorstellen.

Dit totaalbudget wordt verdeeld over verschillende projecten die een meerwaarde zijn voor een grote groep Gelenaars.

Tijdens de succesvolle eerste editie van dit project in 2022 dienden enthousiaste Gelenaars 26 projecten in. Na een stemronde door inwoners koos de participatieraad zeven projecten die budget ontvingen. De projecten ‘tuin van Larum’, ‘Zammelse hut’, ‘Integration Foodtruck’ en ‘Geel is goud waard’ zijn al gerealiseerd. De ‘Velodroom’, ‘Heikneuterswandeling’ en ‘ontmoetingsplaats Brigandshof’ krijgen binnenkort vorm.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een persoon, een vereniging of een vzw gedomicilieerd of met maatschappelijke zetel in Geel kunnen het burgerbudget aanvragen. Bij een minderjarige indiener moet minstens één meerderjarige toezicht houden op de realisatie.

Aan welke voorwaarden moet je voorstel voldoen?

Je project moet plaatsvinden op het grondgebied van Geel, duurzaam zijn en het algemeen belang dienen. Het gaat niet over het organiseren van buurtfeesten of tijdelijke activiteiten. Initiatieven met een commercieel, politiek of religieus karakter komen niet in aanmerking. Het project moet passen binnen de bevoegdheden en het meerjarenplan van de stad Geel. Je moet je project binnen twee jaar uitvoeren.

Hoe jouw project indienen?

Je dient je voorstel in via www.ideevoorgeel.be/burgerbudget of via het invulformulier dat je kunt afhalen bij het onthaal van het stadhuis of Sociaal Huis Geel.

Van idee naar uitgevoerd project

  • Tot 15 maart: Projectvoorstellen indienen
  • Van 16 maart tot 14 april : Analyse & selectie van de projecten
  • Van 15 april tot 19 mei: Publieke stemronde
  • Van eind mei tot eind juni: Definitieve selectie van projecten voor uitvoering
  • Eind juni: Bekendmaking gekozen projecten
  • Vanaf juli: Uitvoering van de projecten (binnen 2 jaar)

De details van de verschillende stappen en het volledige subsidiereglement vind je op www.geel.be/burgerbudget.

Participatieraad
De participatieraad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende deeldorpen en vier politiek afgevaardigden. Op basis van een aantal criteria kiest de participatieraad uiteindelijk welke projecten budget ontvangen. Dat bleek tijdens de vorige editie van het Burgerbudget een moeilijke opdracht. Om hierbij nog meer burgers te betrekken, pakt de stad dat deze keer wat anders aan. Voor dit project breidt de participatieraad via loting tijdelijk uit met twaalf inwoners.

Stad Geel streeft naar een diverse samenstelling van de participatieraad en zoekt nog mensen uit deeldorpen Holven, Oosterlo en Ten Aard om vast deel uit te maken van de participatieraad.
Wil jij mee beslissen welke projecten uitgevoerd worden? Stel je kandidaat via algemeenbestuur@geel.be of 014 56 60 60.

Marlon Pareijn, schepen voor participatie:  “In Geel zetten we de laatste jaren sterk in op participatie. We willen onze inwoners en organisaties betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. Via het platform ideevoorgeel.be kunnen burgers participeren bij lopende projecten en zelf ideeën voor onze stad voorstellen. De participatieraad, met vertegenwoordigers uit de verschillende deeldorpen, bekijkt welke ideeën verder uitgewerkt kunnen worden binnen het meerjarenplan. Met het burgerbudget gaan we nog een stap verder. We geven onze inwoners de kans om op kosten de stad zelf hun idee te realiseren.

Bij de vorige editie bleek er duidelijk nood aan het burgerbudget. Er kwamen veel en heel verscheidene voorstellen binnen: van kleinschalige ideetjes in de buurt tot grotere activiteiten. De ideeën kwamen niet alleen van verenigingen, maar ook van een of meerdere burgers. Dat is fijn om te zien. Ik ben benieuwd welke voorstellen er deze editie gaan komen. In onze kindvriendelijke stad mogen dat zeker ook projecten vanuit onze jeugd zijn!”

Erica Baeck van de participatieraad:
“Het burgerbudget is een mooi project om verder te groeien in de participatieaanpak, en dit voor alle betrokkenen: het stadsbestuur, haar medewerkers en de burger. Participatie zorgt voor meer duurzame en sociale acties, meer gedragenheid en betrokkenheid. Als je samen met je buurt iets organiseert, zorgt dat voor veel verbinding. Ik hoop dat er deze keer een project bij zit dat de hele stad verbindt.”

Deel dit artikel