De buurtbewoners van de Molekens willen een nieuwe toekomst als buurthuis/ontmoetingsruimte in de Boekerij in de Berkenlaan. De oudere bewoners van de Molekens herinneren zich nog goed hoe ze het gebouw van de bib zelf gebouwd hebben.

Zaterdagnamiddag krijgt iedereen de kans om tussen 14 en 16u zijn/haar idee over de invulling van het gebouw neer te pennen. De ideeën van de buurtbewoners worden als affiche tegen de ramen van de bib gehangen.

WAT ?
-------
'Teken, kleur, maak een collage van jullie idee over De BOEKERIJ.
Je kan ook gewoon je voorstellen of ideeën neerschrijven op een van de volgende affiches:
https://www.dropbox.com/sh/a0lxhmh3s8m7jd7/AAA5r2arEHDgsENOS8Ik2olfa?dl=0

Bezorg je creaties, voorstellen of ideeën op zaterdag 15 april aan De BOEKERIJ in de Berkenlaan. Alle inzendingen willen we ophangen aan de ramen van De BOEKERIJ.

WAAROM ?
------------
Meer dan 50 jaar geleden werd De BOEKERIJ gebouwd voor en door de bewoners als uitleenpost van de bibliotheek in het centrum....
Het was eveneens een plek waar mensen elkaar ontmoetten, zoals bij de bakker, de kruidenier, het bankkantoor, ...

Door de verandering van tijd en nieuwe evoluties verdwijnen deze gemeenschapsruimtes. Zo werd ook de parochiezaal een van een steeds groeiende school in een groter en jonger wordende wijk.

Een paar weken geleden werd De BOEKERIJ, dat enkel nog dienst deed als stadsarchief, leeggemaakt zonder veel uitleg waarom.

Navraag en onderzoek wees uit dat de stad dit laatste publieke gebouwtje in de wijk wil verzilveren, om te investeren in de uitbouw van het kunstencentrum aan de Molenvest. We vinden dit jammer en een gemiste kans voor onze wijk.

Wijkwerking

Deze kleine, maar functionele ruimte willen we inzetten in de groei van een wijkwerking en ten dienste stellen van iedereen in de wijk: vergaderingen en bijeenkomsten van lokale organisaties, repair cafés, voedselteams, workshops, kaartnamiddagen, kleine voorstellingen, tentoonstellingen, voordrachten, ...

Ons voorstel werd positief onthaald bij het stadsbestuur, maar we hebben jullie hulp nodig om hen te overtuigen:

Teken, kleur, maak daarom een collage van jullie idee over De BOEKERIJ. Je kan ook gewoon je voorstellen of ideeën neerschrijven op een van de volgende affiches.

Bezorg ons je creaties, voorstellen of ideeën op zaterdag 15 april aan De BOEKERIJ in de Berkenlaan. Dit kan tussen 14 en 16 uur.

Alle inzendingen willen we ophangen aan de ramen van De BOEKERIJ. Hopelijk komen we ramen tekort...

Download en print de affiches: https://www.dropbox.com/sh/a0lxhmh3s8m7jd7/AAA5r2arEHDgsENOS8Ik2olfa?dl=0

Tot zaterdag aan De BOEKERIJ en onderteken alvast ook onze petitie:
http://petitie.be/petitie/red-de-boekerij-op-de-herentalse-molekens/all_signatures#tabs

Geëngageerde mensen

"De Boekerij" is een groep geëngageerde mensen die "de Boekerij" op de Molekens - voormalige uitleenpost van de Herentalse openbare bibliotheek - een waardevolle nieuwe invulling wil geven voor het aanjagen van buurtinitiatieven.'