Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een grondige vernieuwing van de fietspaden naast de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar. Het traject loopt van het kruispunt N10-Gangelberg-Steenbeek in Berlaar tot aan de grens met Begijnendijk en is in totaal ongeveer 10 km lang.

De fietspaden worden gescheiden van de weg door middel van een berm of gracht om de fietsveiligheid grondig te verhogen. De werken zullen ten vroegste vanaf midden 2017 beginnen. Buurtbewoners kregen deze week meer informatie over het project op drie infoavonden in de betrokken gemeenten.

Veilige en comfortabele fietspaden

De herinrichting van de fietspaden moet vooral bijdragen tot het veiliger en vlotter maken van de fietsinfrastructuur in de gemeenten. Momenteel moeten fietsers gebruik maken van een zeer smal gemarkeerd kantstrookje langs de drukke N10. Dat zorgt dagelijks voor gevaarlijke situaties.

Een vernieuwing van het fietstraject is dus hoogdringend. Er worden op verschillende plaatsen ook veilige fietsoversteken ingericht. Daarnaast onderzoekt AWV hoe de bushaltes naast de fietspaden toegankelijker aangelegd kunnen worden. Aanleg riolering en vernieuwing kruispunten Samen met de werken aan het fietspad wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en worden sommige kruispunten van de N10 aangepakt. Momenteel wordt een voorontwerp opgemaakt voor een vernieuwde rotonde op de kruising van de N10 en N15, een nieuwe, vijfde afslag voor een betere ontsluiting van de voormalige spar-site en een rotonde op het kruispunt met de Schoorstraat.

Communicatie naar buurtbewoners

Bewoners en eigenaars langs de N10 die door de aanleg van de fietspaden mogelijk een deel van hun perceel moeten afstaan, kregen deze week tijdens infoavonden een uitgebreide toelichting over het project en over het traject van de grondverwervingen. Wanneer de start van de werken nadert zal er ook ruimer gecommuniceerd worden over het project en over de timing, hinder en bereikbaarheid tijdens de werken.

Wie nu al meer informatie wil kan terecht op de website www.wegenenverkeer.be/fietspaden-N10. Via deze webpagina kan iedereen op de hoogte blijven van de vorderingen van het project.

foto's: copyright AWV