Vanmiddag overhandigden buurtbewoners van de Molekens en Plassendonk de laatste bezwaarschriften tegen de komst van 5 windmolens langs de E313 in Herentals aan het lokaal bestuur.

De actiegroepen 'Samen Sterk' en 'StroomAfwaarts' strijden al langer tegen de komst van de nieuwe windmolens in de buurt van De Molekens en Plassendonk.

Ook het stadsbestuur steunt de klacht van de buurt en vraagt een gesprek met minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

Zo'n 50 buurtbewoners trekken nu naar het Grondwettelijk Hof om de komst van windmolens in de toekomst tegen te houden.

Ludo Torfs : 'Alternatieven voor groene energie, stop met die openbare onderzoeken'

"Enerzijds vragen we dat het bezoek aan het kabinet van de bevoegde minister Zuhal Demir doorgaat en dat de delegatie van de verschillende partijen en het stadsbestuur daar uitlegt waarom de mensen van de Molekens die windmolens niet willen en liever zouden hebben dat er iets anders in de plaats wordt gekozen", onderstreept Ludo Torfs van actiegroep StroomAfwaarts.

"Er zijn nog andere mogelijkheden qua alternatieve energie. We vragen daarom aan de stad om te stoppen met die openbare onderzoeken.

We willen geen windmolens want we gaan voor PV-zonnepaneleninstallaties of biomassacentrales.

Er zijn experten bij onder meer IOK en Kamp C die weten welke alternatieven mogelijk zijn. We vragen aan de stad om een alternatief energietransitieplan op te maken dat evenwaardig is aan de energiecapaciteit van het beoogde windturbinepark."

Grondwettelijk Hof

Meer dan 50 buurtbewoners zijn intussen ook naar het Grondwettelijk Hof getrokken om de bouw van de windturbines tegen te houden. Onlangs oordeelde het Europees Hof van Justitie immers dat de Vlaamse milieurichtlijnen in strijd zijn met de Europese richtlijnen en dus onwettig zijn

"Het kan echter nog 3 jaar duren alvorens de aangepaste wetgeving is goedgekeurd door het Vlaams parlement. We vragen dat de stad hieraan ook zijn medewerking verleent", benadrukt Nathalie Van Sande namens actiegroep Samen Sterk.

Ludo Torfs & comité : 'Geluidshinder en slagschaduw'

Volgens Ludo Torfs zijn de bezwaren tegen de windturbines naast de Molekens méér dan terecht.

"De mensen die er het dichtst bij wonen hebben veel last van geluid. We zitten al met de E313 en daarnaast komen dan nog eens 5 windturbines.

Op 500 meter van de woningen, vb. in de Kastanjelaan, komen er 2 windturbines van 150 meter hoog.

Als in de zomer de ramen openstaan, dan hoor je het brommend geluid van die windmolens. De energiemaatschappij zegt wel dat de windmolens 's nachts stilgelegd worden, maar we twijfelen eraan of dat wel zal gebeuren", vervolgt Torfs.

"Vooral in de winter, met de lage zon, zorgt de slagschaduw bovendien voor een flikkerend effect in je woning. Je kan het vergeten om rustig in je woonkamer de krant te lezen als er elke drie seconden een wiekschaduw voorbij flitst.

We zijn de vele aanvragen die al 12 jaar aanslepen echt beu.

Telkens bezwaarschriften indienen of beroepsprocedures aanspannen vraagt veel inspanningen. We zijn bovendien niet zo kapitaalkrachtig als die energiebedrijven. Ze hopen dat we het stilaan beu worden, maar dan mag je de Kempense mentaliteit niet onderschatten. We blijven gaan tot we een oplossing hebben gevonden.' (lt)  (Foto rtv)