Engie Electrabel diende officieel een aanvraag in voor de inplanting van 3 windmolens op Plassendonk. Het openbaar onderzoek daarvoor is lopende tot en met zaterdag 20 januari 2018.

EDF Luminus diende officieel een aanvraag in voor 2 windmolens op Hoevereveld-De Molekens op het kleine stukje groen tussen de woonwijk en de autosnelweg.

'Deze 5 reusachtige windturbines zijn respectievelijk 140 en 149 meter hoog', zegt Francis Bekers, van het buurtcomité.  'De geplande plaatsing van de turbines zorgt voor grote ongerustheid bij de buurtbewoners van Plassendonk-Rossem en woonwijk De Molekens.

Er worden veel vragen gesteld bij de gevolgen van de plaatsing zoals geluidshinder, verstoring van het landschap, gezondheid van omwonenden enz.

De exploitanten lichtten hun project al toe op infoavonden waar zij vooral de vele voordelen in de verf zetten. Over de nadelen voor omwonenden bleef men echter vaag.'

"Plassendonk-Molekens Samen Sterk"

'Om deze leemte op te vullen richt het buurtcomité "Plassendonk-Molekens Samen Sterk" een infoavond in voor de omwonenden van de twee projecten.

Het comité doet daarvoor beroep op de deskundigheid van burgerlijk ingenieur Annemarie Francois en op een ervaringsdeskundige die vlakbij het windmolenpark van Puurs woont.

Het comité benadrukt dat zij niet de voordelen en het nut van windenergie in vraag stelt maar wel de sectoriële normen die Vlaanderen hanteert waardoor windturbines op 250 meter van woningen kunnen geplaatst worden.

Nergens in Europa (en ook niet in Wallonië) worden windturbines zo dicht bij woningen geplaatst. Verschillende internationale gezondheidsstudies hebben aangetoond dat een plaatsing van zulke reusachtige windturbines te dicht bij woningen nefast kan zijn voor de veiligheid en gezondheid van de omwonenden', besluit  Francis Bekers. 

De infovergadering van donderdag start om 19.30u in de basisschool De Leertuin aan de ­Populierenlaan 1, Herentals.

(pp) foto NNieuws archief.