U bent hier

Buurtbewoners wachten op uitnodiging slachthuis De Lokery in Oevel

Westerlo
24.06.2017 - 07.32u
Door: Peter Caers

De bouwvergunning voor het varkensslachthuis De Lokery (Sus Campiniae nv) in Oevel-Westerlo blijft behouden. De buurtbewoners hopen nu dat ze binnenkort een uitnodiging krijgen om het slachthuis in werking te zien.

De vorderingen tot vernietiging van deze door de Bestendige Deputatie verleende bouwvergunning, ingesteld door het actiecomité en door het Westelse gemeentebestuur, werden door de Raad voor Vergunningsbetwistingen afgewezen.

Het actiecomité stelde dat de door de Deputatie verleende bouwvergunning een schending inhield van :

de artikelen 2 en 3 van de Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), in het bijzonder artikel 4.3.1. VCRO

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.

Zo werd, volgens het actiecomité, door de deputatie onvoldoende rekening gehouden met een aantal relevante aandachtspunten en criteria zoals omschreven in de VCRO, nl. geurhinder, geluidshinder, afvalwateroverlast, mobiliteitshinder, overschreden ruimtelijke draagkracht, de nabijheid (50 m) van het kerkhof en de gedeelde toegangsweg, de nabijheid van scholen (300 m) en woningen, de omvang van het bedrijf op een te klein terrein waardoor er onvoldoende ruimte is voor de best beschikbare technieken inzake lucht- en waterzuivering, enz.....

Verder heeft de deputatie zich gebaseerd op foutieve conclusies, nl. op basis van een MER dat de impact op de geurhinder onderzocht van een biologische gaswasser terwijl de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning geen dergelijke gaswasser voorziet, maar wel verticale biofilters. (stelt Frans De Cock)

De Raad voor Vergunningsbetwistingen achtte het belang van de leden van het actiecomité / van de verzoekers in deze zaak onvoldoende bewezen. Maar ook de inhoudelijke argumenten werden weerlegd.

Onnodig te zeggen dat dit arrest voor de vele honderden bezwaarindieners/ondertekenaars/buurtbewoners vanuit Oevel en Westerlo een zware tegenvaller is, stelt Frans De Cock.

Anderzijds blijft de aangespannen procedure bij de Raad van State tot vernietiging van de milieuvergunning nog steeds lopen. We hopen dat tegen het najaar 2017 ook daar een arrest wordt geveld.

Ondertussen is het merkwaardig stil langs de kant van het bedrijf Sus Campiniae ! Nochtans hadden zij vroeger gesteld : "Wij vinden het ook heel belangrijk om een duurzame relatie en goede verstandhouding op te bouwen met de buurtbewoners. Tijdens de bouw van het slachthuis zullen wij de buurtbewoners op de hoogte houden via onze website. Als de bouwwerken afgerond zijn (is een feit sinds begin 2017), zullen we alle buurtbewoners en geïnteresseerden uitnodigen om een kijkje te komen nemen in ons nieuw slachthuis".

Een uitnodiging is er echter nog niet, aldus nog Frans De Kock.

imageMeer nieuws

Nnieuws Kempen Neteland : 'Ook langs Whatsapp vlot bereikbaar'

Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 28.10.2020 - 19.08u reading time1min

Nnieuws® was al langer ook langs WhatsApp vlot bereikbaar.  Op onze nieuwskrant vind je nu ook een knop waarlangs je nog vlotter je nieuwsberichten, foto's, filmpjes naar onze redactie kan sturen.

Goed nieuws voor marktkramers en hun klanten: nieuwe coronamaatregelen ontzien de markt

Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 28.10.2020 - 15.02u

Nieuwe Vlaamse coronamaatregelen gaan al in vanaf middernacht vandaag

Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 28.10.2020 - 15.01u

Korte stroomonderbreking in Turnhout

Kempen regio | Neteland | Turnhout regio 28.10.2020 - 12.51u

Burgemeester van Aarschot wacht niet: "Ik voer de nieuwe maatregelen nu al in!"

Provincie Antwerpen | Vlaanderen 28.10.2020 - 08.26u

Thomas More gaat naar code rood vanaf 9 november

Thomas More gaat naar code rood vanaf 9 november
Geel | Lier regio | Provincie Antwerpen | Turnhout regio | Vlaanderen | Vorselaar 28.10.2020 - 06.11u

De Lilse Bergen wordt Provinciaal recreatiedomein

De Lilse Bergen wordt Provinciaal recreatiedomein
Kempen regio | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 28.10.2020 - 04.44u

Neckermann vraagt bescherming tegen schuldeisers

Nationaal | Vlaanderen 28.10.2020 - 02.58u

Nieuw boek Jef Hermans uit Nijlen : 'Opa Jef en zijn dorp Nijlen'

Kempen regio | Nijlen regio 27.10.2020 - 23.18u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto