Fietsers en automobilisten kunnen perfect samen veilig door het Centrum, maar dan moeten ze elkaar wel de ruimte geven. Het gemeentebestuur sensibiliseert automobilisten op een positieve manier om tijdens het aanschuiven of wanneer ze stilstaan altijd de nodige ruimte te laten aan voorbijrijdende fietsers. Om deze boodschap te benadrukken, komen er bijkomende informatieborden in het Centrum én schilderden we witte fietsers op de fietssuggestiestroken. Wist je trouwens dat er een verkeersluwe manier is om met de fiets het Centrum te bereiken? De Wandelweg langs de Nete, met zijn talrijke doorsteken.

Samen op een veilige manier dezelfde openbare ruimte gebruiken, vraagt de nodige hoffelijkheid en aandacht voor de andere. Het Centrum is een plaats bij uitstek waar dit perfect zou moeten kunnen. Auto’s rijden er traag, wat fietsers toelaat om zich veilig op de rijbaan te begeven. Dit vormde ook het principe tijdens de heraanleg van de doortocht én maakte het ook mogelijk om brede voetpaden aan te leggen. 

Geen veilig gevoel

De afgelopen jaren bevestigen dit ook: er gebeuren bijzonder weinig fietsongevallen in het Centrum, terwijl er dagelijks honderden leerlingen op drukke momenten van en naar school fietsen. Toch heeft niet elke fietser een veilig gevoel wanneer hij door het Centrum rijdt. Meestal komt dit door auto’s die te weinig ruimte laten aan de fietser wanneer ze rijden of stilstaan. Dit is jammer, want de rijbaan is voldoende breed.

Tijdelijke en permanente acties

Met een positieve communicatiecampagne roept het gemeentebestuur de automobilist op om de fietsers de ruimte te geven die ze verdienen. Senioren en jongeren delen aan chauffeurs flyers uit wanneer ze onvoldoende ruimte laten. Een filmpje geeft fietsers tips om op een veilige en correcte manier de ruimte af te dwingen waar ze recht op hebben.

We mikken niet alleen op tijdelijke acties. Opvallende infoborden doorheen de doortocht herinneren automobilisten er permanent aan dat ze niet alleen op de rijweg rijden. Daarnaast benadrukken we de functie van de fietssuggestiestroken door het schilderen van witte fietsers. Deze stroken zijn geen volwaardige fietspaden, waardoor de automobilist er over mag rijden. Wel geven deze stroken chauffeurs de duidelijke boodschap dat ze rekening moeten houden met de vele fietsers aan hun rechterzijde.   

Een mooi fietsalternatief voor het volledige Centrum

De Wandelweg biedt fietsers een prachtig alternatief over de volledige lengte van het Centrum. Dankzij de verlenging van dit fiets- en wandelpad tot aan de Molderdijk en de doorsteek naar parking Rivierstraat, kan je al voor de Markt dit verharde pad gebruiken, bijvoorbeeld via de Biststraat of de Rode Kruislaan.

Aan de kant van de Rozenberg vormen de Kolkstraat (vanuit Gompel) of de Bresserdijk (Rozenberg) prima toegangswegen naar de Wandelweg.

Op verschillende plaatsen in het Centrum heeft de Wandelweg doorsteken om eenvoudig je bestemming in het Centrum te bereiken. Om de mogelijkheden van de Wandelweg extra te benadrukken als fietsalternatief, plaatsten we fietsersbewegwijzering.