Op donderdag 31 mei kan je in het Wijnhuis in Geel terecht voor een lezing van de Campina Academica.

Lezing door Ward Kennes: China door een Vlaamse bril.

Campinia Academica nodigt op donderdag 31 mei Ward Kennes uit voor een lezing over China gezien door een Vlaamse bril. De lezing gaat door in het Wijnhuis - Stationsstraat 56 Geel en start om 20 uur.

Ward Kennes werd geboren in Turnhout op 30 maart 1967 als zoon van een apotheker uit Kasterlee. Hij is gehuwd en vader van vier kinderen.
Hij volgde de Grieks-Latijnse humaniora aan het Sint-Jozefscollege in Turnhout en studeerde daarna rechten aan de ‘Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix’ in Namur, de K.U. Leuven, de ‘Ruprechts-Karl Universität’ in Heidelberg en aan de universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika).

In 1994 werd hij ook baccalaureus Kerkelijk Recht. Hij was wetenschappelijk medewerker aan de faculteit Kerkelijk Recht in Leuven waar hij zich bezighield met de vluchtelingenproblematiek. Daarna begon hij aan zijn politieke carrière.
Hij werd kabinetssecretaris bij Kris Peeters en Hilde Crevits (2004-2008), burgemeester van Kasterlee in 2005 en Vlaams volksvertegenwoordiger sedert 2008.
In het Vlaams Parlement is hij lid van de commissie Binnenland, inburgering en toerisme, Algemeen beleid, financiën en begroting, Buitenland en Europa, Mobiliteit en openbare werken en van de interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie.

Tijdens zijn lezing zal Ward Kennes het hebben over hoe Vlaanderen China ziet en welke mogelijkheden er voor hen zijn. Dit zal hij doen met de nodige realiteitszin en zich kritisch opstellen ten overstaan van de Chinese autoriteiten.

Zo verklaarde Ward Kennes in februari 2008 in een commentaarstuk: ‘In zijn dorst naar economisch succes pleegt China niet alleen roofbouw op de Chinezen en hun milieu. Het steunt ook elke dictatuur als die maar grondstoffen levert in ruil voor bv. wapens. China en vrede, voorlopig gaan ze niet samen’.

Voor leden van Campinia Academica is de toegang gratis, niet-leden betalen een bijdrage van 8 €.