Met de verkiezingen van 2014 in het verschiet zal het rechtvaardigheidsbeginsel op politiek en sociaal gebied in alle partijprogramma’s wel aan bod komen. Het leek Campinia Academica dan ook interessant om een lezing door Piet Lamberts Van Assche te organiseren met ‘rechtvaardigheid’ - gezien door twee Amerikaanse filosofen - als thema.

De lezing gaat door op donderdag 23 januari in Het Wijnhuis, Stationsstraat 56 te Geel en begint om 20 uur.

Spreker vertrekt van de vraag: Wat doe je om zoveel mogelijk mensen achter een visie op rechtvaardige ordening te krijgen. Door een rationele benadering in de traditie van het sociale contract-denken, waarbij men een objectief – en niet door een eigenbelang ingegeven – standpunt tracht in te nemen. Als leidraad voor zijn uiteenzetting gebruikt Piet Lamberts Van Assche daarvoor de rechtvaardigheisprincipes van John Rawls, algemeen beschouwd als de invloedrijkste politieke filosoof van de 20ste eeuw. In zijn boek ‘A Theory of Justice’, waar rechtvaardigheid een centrale plaats inneemt, gaat Rawls o.a. dieper in op de verdeling van macht, kennis en geld en hoe die verdeling tot stand komt. Ook aan de ratio wordt aandacht besteed, want zonder ratio is rechtvaardigheid ver af. Volgens de  rechtvaardigheidsprincipes van Rawls hebben we zelf geen morele verdienste aan het feit dat we in een geprivilegieerd deel van de wereld zijn geboren. Welke gevolgen heeft dit dan op het verdelingsvraagstuk ?

Zijn volgeling de rechtsfilosoof Ronald Dworkin werkte de opvattingen van Rawls verder uit en vertaalde die naar het recht en hij past het sociale contract-denken toe op prangende en actuele vragen als: hoeveel en hoelang geef je een werkloosheidsuitkering en hoeveel besteden we als gemeenschap aan de gezondheidssector en terminaal zieken ?

Piet Lamberts Van Assche werd in 1958 geboren in Londerzeel. Na de Grieks-Latijnse humaniora behaalde hij het diploma van licentiaat rechten en licentiaat economische wetenschappen aan de KU Leuven. Als vrij student studeerde hij ook aan de universiteit van Freiburg en volgde hij daarna aan de KU Leuven een academische lerarenopleiding economische wetenschappen. Na van 1986 tot 1998 werkzaam te zijn geweest in de privé sector, is hij sinds 1999 lector aan Thomas More Kempen - voorheen Katholieke Hogeschool Kempen - op de campussen Turnhout en Geel in de departementen Handelswetenschappen en Bedrijfskunde en Sociaal Werk.

Sinds 2013 is hij gemeenteraadslid in Mol.

Piet Lamberts Van Assche is gehuwd en vader van vier kinderen.

Na de lezing biedt Campinia Academica ter gelegenheid van nieuwjaar aan de aanwezigen een drankje aan tijdens een informele babbel met de spreker. Tevens kan dan het lidgeld voor academiejaar 2013-2014 worden voldaan.