Naar aanleiding van de extreme regenval vorige week en de daarmee
gepaard gaande hoge waterstanden, kondigde gouverneur Cathy Berx een
politiebesluit af dat alle vormen van recreatie verbiedt op het volledige
traject van de Kleine Nete op het grondgebied van de gemeenten Retie,
Kasterlee, Geel, Olen, Herentals, Vorselaar en Grobbendonk.

Dit verbod wordt opgeheven met ingang van donderdag 22 juli.

Door de aanhoudende regen was het waterpeil in de Kleine Nete fors gestegen.
De uitzonderlijke waterstanden en de specifieke omstandigheden in de Kleine
Nete creëerden gevaren voor recreatie op en in de waterloop, waardoor de
veiligheid niet gegarandeerd kon worden.

Nieuwe metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij tonen aan dat het waterpeil tegen donderdag voldoende genormaliseerd zal zijn om recreatie opnieuw veilig toe te laten.

Het verbod is daarom niet langer van kracht vanaf donderdag 22 juli.'