Griet Smaers wordt de nieuwe voorzitter van het Geelse OCMW, dat heeft het CD&V partijbestuur maandagavond unaniem beslist.  Ze zal hierdoor ook in het schepencollege zetelen met sociaal beleid als bevoegdheid. Smaers vervangt Christel Jackers, die vorige week haar ontslag indiende.

"Met Griet Smaers plaatsen we een zeer bekwaam persoon op de voorzittersstoel", weet partijvoorzitter Geert Hendrickx. "Griet heeft haar strepen reeds verdiend in de lokale én nationale politiek.  Ze zal zich voortaan onder meer als OCMW- voorzitter ten volle inzetten voor een goede werking van het OCMW ."

CD&V Geel is ervan overtuigd dat Griet dit in optimale combinatie met haar  bovenlokale mandaten zal doen. Ze zal haar troeven als kamerlid ten volle kunnen benutten om het lokale beleid kracht bij te zetten ".

De laatste dagen circuleerde in de Geelse straten ook de naam van Ivo Bollen als mogelijke kandidaat OCMW-voorzitter. "De kennis en ervaring van Ivo blijven van onschatbare waarde", stelt Geert Hendrickx. "Ivo heeft er echter voor gekozen om zich niet kandidaat te stellen voor de functie van OCMW-voorzitter omdat hij ondertussen andere keuzes gemaakt heeft.  We kunnen echter blijven rekenen op zijn volledige steun en hij stelt zijn kennis en ervaring graag ter beschikking van alle raadsleden.  Dit kunnen we als partij ten volle waarderen".

Naast Christel Jackers heeft ook OCMW-raadslid Marc Segers zijn mandaat ter beschikking gesteld. Jens Van Akeleyen is door het partijbestuur in opvolging  aangeduid om toe te treden tot de OCMW-raad. "Jens staat reeds langer bekend voor zijn sterk sociaal engagement en zal ook een grote meerwaarde betekenen op organisatorisch en inhoudelijk vlak", meent Geert Hendrickx.

Ook in de gemeenteraad zullen er een aantal wijzigingen zijn.  Zo zal Griet Smaers niet langer voorzitter van de gemeenteraad zijn.  Huidig CD&V-fractieleider Luc Van Laer wordt voor deze functie voorgedragen.  Raadslid Marlon Pareijn zal de taak van fractieleider  van Luc Van Laer overnemen. Daarnaast zal Ben Van Looveren als eerste opvolger toetreden als gemeenteraadslid. "Wat betreft de bevoegdheden in het schepencollege willen we de continuïteit bewaren", zegt Geert Hendrickx. "Leen Beke, Nadine Laeremans en Griet Verhesen zullen hun huidige taken blijven uitoefenen."

De partij wenst uittredend OCMW-raadslid Marc Segers en OCMW-voorzitter en schepen Christel Jackers uitdrukkelijk te bedanken voor hun geleverde inzet. "Christel heeft zeer veel betekend voor de Geelse bevolking én de Geelse politiek", weet Geert Hendrickx. "Ze zal ongetwijfeld gemist worden in de partij en in het bestuur. We wensen haar het allerbeste toe voor de toekomst."