In deze week van de zorg wil CD&V Geel graag zijn dankbaarheid en waardering uitdrukken voor iedereen die klaar staat om de juiste zorgen toe te dienen of gewoon zorg te dragen voor elkaar.

Geel heeft als barmhartige stede, met een eeuwenoude zorgtraditie, heel wat instellingen op haar grondgebied die elke dag opnieuw honderden baby's, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen kwaliteitsvolle zorg bieden. En daar zijn we terecht trots op.

CD&V wil de komende jaren Geel als zorgstad nog meer positioneren.
We gaan voor een sterke, vernieuwende en toegankelijke zorg, natuurlijk met een hart voor alle Gelenaars.

Geel kent een traditie van vernieuwing in de zorg. In 1600 kende Geel al een vorm van vermaatschappelijking van de zorg (gezinsverpleging) die van Geel nog steeds een voorloper heeft gemaakt. CD&V Geel wil trendsetter blijven in nieuwe ontwikkelingen op dit vlak.

CD&V Geel zal daarom de komende jaren concreet inzetten op 3 bijzondere nieuwe initiatieven:

1. Ervaringsdragers in zorg als belangrijke schakel in de totale zorgketen

We maken werk van een vrijwilligersgroep in verschillende zorgdisciplines (o.m. in verslavingszorg), die vanuit het Sociaal Huis mee wordt gecoördineerd. De coördinatie legt ook de link naar huisartsen en specialisten. Meer mensen kunnen op een laagdrempelige wijze worden ondersteund. Wachtlijsten worden hierdoor korter en meer mensen worden op maat verzorgd.

2. Buurtzorgnetwerk in ieder dorp (gekoppeld aan een buurthuis)

In ieder Geels deeldorp wordt een buurtzorgnetwerk opgebouwd van onderuit, op basis van vrijwilligers en dienstverlening in het dorp. Deze worden gecoördineerd met ondersteuning van het Sociaal Huis. Dienstverlening wordt op maat van de behoeften in dat deeldorp uitgewerkt (kan gaan van samen eten, over boodschappen doen of vervoer voor elkaar organiseren, tot de contacten leggen met thuis- en professionele zorg). In ieder deeldorp wordt een buurthuis of dorpslocatie mee ingezet ten behoeve van zowel gemeenschapsopbouwende als zorgverstrekkende activiteiten.

3. Een zorgregisseur (1 aanspreekpunt voor alle zorgvragen met zorgregie)

We investeren in een zorgregisseur die in samenwerking met ALLE zorginstellingen op het Geelse grondgebied de regie mee zal verzorgen van individuele zorgvragen van Gelenaars.

Gelenaars zullen zich tot 1 aanspreekpunt kunnen wenden voor al hun zorgvragen (vb vragen naar kort verblijf, dringende opvang na een ziekenhuisbezoek, aangepast wonen, ...) waarbij de zorgregisseur de burger zal doorverwijzen naar de meest geschikte zorgspeler en hem bij deze keuze en doorverwijzing ondersteunen en mee helpen.

De Gelenaar zal niet meer alle voorzieningen apart moeten gaan bevragen. Zo maken we werk van vereenvoudiging en een veel toegankelijker hulp en zorgverlening.

CD&V Geel garandeert mee uw zorg en onze zorg van de toekomst! De weg vooruit.' (pb)