Het partijbestuur van CD&V Geel boog zich woensdagavond over de invulling van de OCMW-raad en de politieraad. De nieuwe krachten Marlon Pareijn en Tinne Vangeel zullen samen met Brigitte Kempen en Luc Van Laer vanaf januari in de politieraad zetelen.


 
In de OCMW-raad zullen, naast OCMW-voorzitter Christel Jackers en de voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis Michel Vangenechten, ook Brigitte Kempen en Mark Segers een mandaat opnemen.

Brigitte Kempen kan haar dossierkennis van de voorbije legislatuur in rekening brengen. De keuze voor Mark Segers werd gemaakt op basis van zijn expertise en ervaring vanuit zijn beroepsleven. CD&V kan aanspraak maken op een bijkomend half mandaat met een looptijd van 3 jaar. Dit zou dan ingevuld worden door Marlon Pareijn.
 
Ook de voorzitter van de gemeenteraad zal een CD&V-er zijn, de volgende twee jaar is dat Griet Smaers. Zij kan terugvallen op haar ervaring als Vlaams Parlementslid en ondervoorzitter van CD&V nationaal.

Na twee jaar zal het voorzitterschap overgenomen worden door iemand uit de nieuwe lichting. Gemeenteraadslid Luc Van Laer werd woensdagavond aangesteld als fractieleider.
 
"Het partijbestuur heeft ook hier gekozen voor een combinatie van ervaren mensen en jonge krachten", weet voorzitter Willy Lenaerts. "We geven hiermee  het signaal dat CD&V Geel op een positieve en constructieve wijze aan een vernieuwing binnen de partij werkt".
 
"Dat dit niet overal in goede aarde valt is evident", meent Willy Lenaerts. "Ieder heeft recht op een eigen mening, maar het belang van de partij - en vooral ook dat van de Geelse bevolking - primeert echter boven persoonlijk belang. We kiezen resoluut voor kennis, ervaring, expertise, engagement en verantwoordelijkheidszin om ten dienste van de Gelenaar een goed beleid te voeren."

(CD&V Geel)