Dinsdagavond onthielden de OCMW-raadsleden van CD&V en de OCMW-voorzitter zich bij de stemming over de uitbreiding van het sociaal comité. Het voorstel om dit besloten comité uit te breiden met 2 extra leden, kan niet op de goedkeuring  van CD&V rekenen.

Het Sociaal Comité bestaat momenteel uit 4 leden - 2 van CD&V en 2 van N-VA- en beslist over individuele en persoonlijke dossiers met betrekking tot steunmaatregelen en de uitkering van leefloon. Het voorstel van ondervoorzitter Mineke Viane (N-VA), dat voorgelegd werd op de OCMW-raad, houdt in dat er iemand van SP.a en iemand van Open VLD het Sociaal Comité komt vervoegen.

"Ik zie geen enkele meerwaarde in de uitbreiding van het comité", zegt OCMW-voorzitter Christel Jackers. "De beslissingen in het comité worden genomen volgens de steunnormen die vastgelegd worden door de voltallige OCMW-raad waarin ook de oppositie vertegenwoordigd is. De inhoudelijke meerwaarde van een eventuele uitbreiding is onbestaande."

Aan de uitbreiding van het Sociaal Comité hangt tevens een fikse kostprijs. "De leden van het Sociaal Comité ontvangen een zitpenning", verduidelijkt Christel Jackers. "Twee extra leden in het comité betekent voor deze legislatuur een extra kost van 49.000 euro. In tijden van crisis en herstelplannen is dit niet te verantwoorden."

Als tegemoetkoming zou de ondervoorzitter Mineke Viane een deel van haar loon als ondervoorzitter afstaan om de zitpenningen van de oppositieleden te betalen. "Dit zou betekenen dat de ondervoorzitter de zitpenningen van oppositieraadsleden betaalt ", stelt Christel Jackers. "Dit is deontologisch niet correct en ondermijnt de democratische structuur."