De CD&V Herentals heeft een alternatief uitgetekend voor de geplande gaspijplijn van Fluxy's. Het nieuwe tracé legt de pijplijn zo veel mogelijk onder de industriegronden van de Toekomstlaan.

Bij het uittekenen van het alternatief traject hield de CD&V rekening met de bezwaren van de buurtbewoners van Krakelaarsveld en Veldhoven.

Tracés door het landbouwgebied in Noorderwijk en door de groene zone van het Olens Broek werden door de CD&V evenmin weerhouden.

In het voorstel van de CD&V wordt de gaspijplijn in de Herentalse bufferzone Dompel omgebogen naar de Toekomstlaan. Het traject moet er in de zijtuinstrook gelegd worden zodat het traject ook op de industriegronden geen hypotheek legt.

Via een onderboring wordt het traject onder de Toekomstlaan gelegd. Het traject kruist de Herenthoutseweg en sluit daarna vanaf het Distelhof aan op het bestaande leidingstracé naast de E313.