Nog deze zomer krijgt de jeugd in Herentals haar eigen avontuurlijk speelbos.Momenteel worden in het bos in de buurt van de Zavelbosstraat beheerswerken uitgevoerd. Wanneer die ten einde zijn mag de jeugd uit Herentals het speelbos mee inrichten.

Vanuit de jeugdraad werd door de jeugdverenigingen van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven gesignaleerd dat er te weinig speelbossen in Herentals voorhanden zijn om de kinderen en jongeren de groene ruimte te geven die ze nodig hebben om ongehinderd te spelen.
Door het verdwijnen van het bos aan de Augustijnenlaan – Wochterberg nam het gebrek aan speelbossen nog toe.
 
Tijdens de zoektocht naar een geschikt bos kwam het stadsbestuur terecht bij het Zavelbos, gelegen tussen Alenblok en Grees aan de Noordervaart (over de Jachthaven) in Herentals.
Het Zavelbos is een groot bos van bijna 13 ha met centraal in dit speelbos 2 verlaten graslanden. Het bos wordt momenteel sporadisch gebruikt door een aantal jeugdverenigingen en dat gebruik wordt nu bestendigd!
 
Het stadsbestuur heeft onder impuls van CD&V schepen Mien Van Olmen enorme inspanning geleverd om de omvorming van het uitgestrekte bos naar een speelbos mogelijk te maken.

Momenteel worden onder toezicht van de milieudienst en het agentschap Natuur en Bos nog hard gewerkt om het bos speelklaar te maken tegen de zomer: vellen van bomen, verwijderen van bramen, maaien van de graszones enz.
 
Vanuit Jong CD&V zijn we blij dat er eindelijk werk gemaakt wordt van een speelbos.
Een echt speelbos waar de kinderen en jongeren zich kunnen uitleven in de natuur!
 
Jong CD&V wenst uitdrukkelijk voor de verdere inrichting van het speelbos, de jeugdverenigingen een stem te geven. Wie beter dan onze jongeren kent immers de specifieke noden aan kampeerplaatsen, sanitaire blok, kampvuurplaatsen, …?
 
Daarom doet Jong CD&V Herentals een dringende oproep naar alle jeugdverenigingen om hun verwachtingen en wensen voor de inrichting van het speelbos op te geven. Je kan reageren via onze blog www.cdenvherentalsblogt.beof via Facebook Jong CD&V Herentals.
 
Ook als je vragen hebt over andere zaken, laat het ons dan zeker weten.