Op 26 mei heeft CD&V Kasterlee twee kandidaten die deelnemen aan de verkiezingen. Burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes verdedigt zijn zetel in het Vlaams Parlement.

Hij doet dat vanop de 5e plaats, de tot nog toe beste plaats in de 4 Vlaamse verkiezingen waaraan hij deelnam. Schepen Sumati Adriaensen neemt voor het eerst deel aan bovenlokale verkiezingen en kreeg meteen de 2e opvolgersplaats op de Kamerlijst. "Het is duidelijk dat CD&V veel verwacht van onze beide kandidaten," zegt afdelingsvoorzitter Rein Sobrie.

De afgelopen jaren was Ward actief in de parlementaire commissie Binnenland, Inburgering en Ambtenarenzaken, de commissie Buitenland, Europa en Toerisme en in de commissie (de-)Radicalisering.

Hij is van vele markten thuis en is onder meer woordvoerder in debatten over de Brexit, Syriëstrijders, wapenhandel, inburgering, migratie, ambtenarenstatuut, erediensten en levensbeschouwing, overheidscommunicatie en handelsverdragen.

Daarnaast is hij trekker van heel wat Kempense streekdossiers. Als voorzitter van het Streekplatform Kempen en de Conferentie van Kempense burgemeesters neemt hij vaak het voortouw om regionale dossiers bij andere overheden te verdedigen. De volgende jaren wil hij zich in dat verband prioritair engageren voor:

· Budgetten voor de bovenlokale mobiliteitsknooppunten in Turnhout, Geel en Herentals. Veilige fietspaden en een sterk openbaar vervoer in onze landelijke regio. En een totaalprogramma voor de Kempense snelwegen.

· Met onze kenniscentra Vito, Thomas More en SCK inzetten op de energietransitie. In dat verband vraagt hij een integrale strategie voor de uitrol van warmte als bron van hernieuwbare energie.

· Een inhaaloperatie op vlak van welzijn en gezondheid en de geestelijke gezondheidszorg in de Kempen brengen op het Vlaamse gemiddelde. Samen met het ziekenhuisnetwerk vragen we in de Kempen een NMR-scan en een dienst voor beroertezorg (S2).

Als schepen van welzijn komt Sumati Adriaensen dagdagelijks in contact met de kwetsbaarheid van gezinnen. Van welke leeftijd dan ook. Dit gaat over kinderen en jongeren die zich onbegrepen voelen.

Over jonge ouders die in ademnood geraken omdat ze niet meer rond geraken of rond komen in een maatschappij die zo snel verder maalt. Of over vereenzaming die toeslaat bij senioren wanneer hun netwerk wegvalt.

Met lokale en regionale projecten zoals een dienstencentrum, een Huis van het kind of praatpunten worden reeds verschillende warme ontmoetingsplaatsen gecreëerd.

"Onze mensen bereiken, betrekken en waar nodig begeleiden, daar ga ik voor," zegt Sumati. Met steun van hogere overheden kunnen lokale overheden, die hun knelpunten zo goed kennen, samen veel meer bereiken. Handvaten aanreiken en handen uitsteken om zo de mentale fitheid omhoog te krijgen en warme buurten te creëren. Voor een weerbare en vitale samenleving.