Het stadsbestuur krijgt een subsidie van de Vlaamse overheid voor de uitvoering van het project rond zorgzame buurten.

Het project kreeg de naam 'Herentals Linkeroever' en wil een netwerk van buurtzorg uitbouwen in de wijken de Molekens en Sint-Janneke. Schepen Bart Michiels: "Met 'Herentals Linkeroever' willen we iedereen in de Molekens en Sint Janneke die voor iemand zorgt, met elkaar verbinden.

Dat gaat om professionele zorgverleners, maar ook om buurtverenigingen, mantelzorgers of organisaties die werken rond zorg. In deze wijk zijn al heel wat organisaties aanwezig. Dat maakt het voor ons de ideale locatie om te experimenteren met buurtzorg.

Op die manier blijven we streven naar Herentals als warme stad." De keuze voor de Molekens en Sint-Janneke is misschien verrassend. De wijken kennen gemiddeld niet meer ouderen of kwetsbaren dan de rest van de stad.

Maar met de aanwezigheid van Zewopa, De Boekerij, het Wijkgezondheidscentrum De Berk en heel wat socioculturele verenigingen zoals OKRA, FEMMA, KWB en de parochie, zijn er heel wat geëngageerde partners in de buurt.

Er is ook een boeiende mix van jonge en oude gezinnen en er zijn twee woonwagenterreinen in de buurt. Het maatwerkbedrijf Kaliber ligt er middenin, met zorg voor hun medewerkers.

Burgemeester Mien Van Olmen: "De wijken behoren tot het centrum van Herentals, maar zijn door de ligging achter het kanaal en buiten de ring wat afgesneden van de kern van de stad. Door het verdwijnen van de laatste buurtwinkel komen daar een aantal basisvoorzieningen in het gedrang voor de meest kwetsbare wijkbewoners. Met dit project willen we hier een oplossing voor bieden."

Personen die hulp nodig hebben, wonen graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Via het opzetten van buurtzorgnetwerken werken buurtbewoners, verschillende diensten van het lokaal bestuur, zorgactoren, verenigingen, ... samen om hen hierbij te ondersteunen.

Een buurtzorgnetwerk is een aanvulling op het professionele zorgaanbod en op het verenigingsleven. Het buurtzorgnetwerk moet laagdrempelige zorg aanbieden door en voor buurtbewoners.

Het gaat om buurtbewoners die op vrijwillige basis iets doen voor elkaar. Zo vullen ze, naast de professionele zorg van bijvoorbeeld huisartsen, thuisverpleegkundigen en thuiszorgdiensten, een bijkomende en heel belangrijke schakel van zorg in.

De stad ontvangt een subsidie van 50.000 euro. Dit bedrag kan gebruikt voor personeels- of werkingskosten. De stad brengt zelf ook 50.000 euro in."