Vanaf 13 juli opent het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen de deuren van haar nieuwe locatie aan de Lierseweg in Herentals

CGG Kempen biedt gespecialiseerde begeleiding en behandeling aan iedereen uit het arrondissement Turnhout die problemen ervaart in zijn psychisch functioneren.

Met de uitbreiding in Herentals zet CGG Kempen verder in op een bereikbaar aanbod van ambulante geestelijke gezondheidszorg in de eerstelijnszone Middenkempen.

Wim Wouters, directeur CGG Kempen: "Met deze nieuwe locatie wil CGG Kempen haar aanwezigheid in Herentals bestendigen en versterken.

Ook in de toekomst zullen we blijven ijveren voor een verdere uitbreiding van het zorgaanbod om een voldoende antwoord te kunnen bieden op de zorgvragen van cliënten in de eerstelijnszone Middenkempen".

Het perceel aan de Lierseweg kreeg CGG Kempen in 2014 gratis in erfpacht van het Herentalse OCMW. Deze tegemoetkoming past in de regierol van het OCMW in het sociaal beleid van de stad en de regio.

Peter Bellens, schepen van welzijn, zorg en gezondheid: " Het OCMW wendt zijn patrimonium aan als hefboomfunctie om Herentals uit te bouwen als innovatieve zorgstad en om de sociale campus Spiegelfabriek én de samenwerking met de OCMW-diensten te versterken.

We merken dat er nood is aan psychosociale ondersteuning en dat er steeds meer mensen problemen krijgen met burn-out en depressie. We willen de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zorgverleners vergroten met de vestiging van het CGG Kempen aan de Lierseweg."

De werking van het CGG in Herentals is gericht op de doelgroep kinderen, jongeren en volwassenen. Aanmeldingen gebeuren via professionele verwijzers zoals huisarts, OCMW, CLB.

Voor volwassenen is dit via het aanmeldingsteam van het netwerk GGZ Kempen – www.ggzkempen.be. Voor kinderen en jongeren via www.cggkempen.be/aanmelden .

Op de foto : Peter Bellens / foto Johan Temmerman - Nnieuws.