Cipal dv, de intercommunale die meer dan 250 lokale besturen vertegenwoordigt en diensten aan haar vennoten aanbiedt onder de merknaam "C-smart", koopt een gebouw van het Provinciebestuur Antwerpen.

Het betreft het vroegere incubatie-gebouw in Geel, ook bekend als het Technologiehuis. Cipal wil van de site een ecosysteem maken waar overheid, ondernemers, ontwikkelaars en de academische wereld elkaar vinden. Op die manier wil Cipal ertoe bijdragen om Vlaanderen - op de kaart te zetten als 'e-government valley'.

Nieuw ecosysteem ter ondersteuning van de digitale revolutie

"Cipal heeft de ambitie om - in samenwerking met partners en andere organisaties - dit hoogtechnologisch gebouw op de kaart te zetten als business- en innovatie hub voor bedrijven met digitale, IT en software skills", verduidelijkt voorzitter Paul Verbeeck.

"Naast de innovatieve bedrijven die reeds op de site gevestigd zijn, willen we onderdak bieden aan bedrijven die actief zijn op het vlak van slimme overheids-technologie, smart cities en innovaties die bijdragen tot slim besturen in het voordeel van de burgers. Ook startups in die sfeer maken deel uit van de droom die we voor dit project hebben."

Met deze stap wil Cipal de regio Kempen de kans bieden om in te pikken op wat velen de vierde industriële revolutie noemen. Het tijdperk waar steeds meer diensten digitaal worden. De digitale revolutie stelt overheden voor grote uitdagingen. In tal van sectoren worden dagelijks nieuwe apps en diensten ontwikkeld.

De lokale besturen en dus ook al de vennoten van Cipal willen daarin volgen. Hun dienstverlening zal betaalbaarder, toegankelijker en efficiënter worden, dankzij
nieuwe technologie. Oplossingen zoals blockchain voor de authenticatie van de burger, op Artificiële Intelligentie gebaseerde algoritmes om beter inzicht te krijgen in burgeropinies en die terug te koppelen naar het beleid, chatbots om betere interactie met burgers te krijgen, ... brengen we binnen het bereik van alle lokale besturen.

"Wij hebben het beste van 2 werelden gevonden", zegt de voorzitter. "Ons C-smart team loodst onze Vlaamse lokale overheden binnen in het GovTech tijdperk door samen slimme technologie aan te kopen en door onze lokale besturen te ondersteunen in hun strategische aanpak ter zake.

Tegelijkertijd bieden we, via ons netwerk van 250 lokale besturen, de private sector een mooi netwerk en een forum om hun smart city oplossingen aan de overheids-sector aan te bieden. Een win-win voor iedereen".

Cipal transformeert het Technologiehuis in Geel tot "GovTech-valley"

De bedrijfssite moet op termijn een ecosysteem worden waar onze overheden, onze ondernemers, onze ontwikkelaars en onze academische wereld elkaar vinden om dit soort toepassingen sneller te ontwikkelen.

"Naast een locatie met tal van troeven qua omkadering en bereikbaarheid, moet
vooral ook het 'community gegeven' een troef worden van dit project", stelt Paul Verbeeck. "We dienen krachten te bundelen met alle relevante actoren om maximale toegevoegde waarde in Vlaanderen te behouden.

We willen immers niet dat onze slimme regio morgen gecontroleerd wordt vanuit China. Of vanuit de VS, want ook dat verregaande privateringsmodel, waarbij grote private bedrijven over al onze data beschikken, heeft de voorbije jaren al meermaals tot problemen geleid".

"Geen enkele grote stad weegt op zichzelf internationaal voldoende. We gaan de kracht en sterkte van samenwerking tussen alle lokale overheden – groot maar ook klein – nodig hebben, als we het stuur in eigen handen willen houden en als we voor onze slimme softwareplatformen in de toekomst niet van het buitenland afhankelijk willen worden", zo vertelt Paul Verbeeck.

"De 250 vennoten achter het intergemeentelijk samenwerkingsverband Cipal vertegenwoordigen tezamen een virtuele centrumstad met maar liefst 2,8 miljoen inwoners. Dat betekent toch al wat!".

Een nieuw CIPAL

De voorbije jaren doorliep Cipal een proces waarbij de ambtenaar transformeerde tot een startup ondernemer. "De naam Cipal is nog slechts de schil rond iets wat zich in alle stilte van binnenuit ontpopt heeft tot iets totaal nieuws", zo vertelt voorzitter Verbeeck. "Uit de eerdere enge intercommunale benadering ontpopte een overheidsbedrijf zich tot een dynamisch groeibedrijf.

Een groeibedrijf dat vanuit landelijke gebieden zoals de Kempen maar met een blik op de wereld -via creatief ondernemerschap, innovatie- en publiek-private partnerships - spin-offs creëerde.

Strategische samenwerkingsverbanden werden opgezet met startende bedrijven in nieuwe domeinen zoals bijvoorbeeld "Internet of Things". Via de betrokkenheid van ondernemers en private investeerders kwam er een totaal nieuwe dynamiek op gang. Snelle, wendbare, innovatieve softwarebedrijven omringen nu de traditionele activiteiten.

De tewerkstelling in de groep groeide op enkele jaren tijd tot 600 voltijds equivalenten. In tegenstelling tot vele buitenlandse softwarebedrijven en platformen die slechts een handvol mensen tewerkstellen in onze regio en er nauwelijks belastingen betalen, blijft bij ons wel alle toegevoegde waarde in Vlaanderen.

Producten worden van A tot Z vorm gegeven in Vlaanderen. Ontwerp, productie,
testen, commercialisering en dienstverlening gebeurt binnen dezelfde groep. Een 10-tal innovatieve bedrijven, onder diverse merknamen, maken ondertussen deel uit van de groep, die ondertussen ook referenties optekent in het buitenland.

"We hebben eerst gezorgd voor de inhoud en hebben nu een gepast gebouw gevonden, met name het Technologiehuis om de inhoud te veruitwendigen. Het Technologiehuis krijgt daardoor een volle bezetting van bij de start, en we zullen ons de komende maanden dus moeten bezinnen over de volgende uitbreidingen", aldus voorzitter Verbeeck.