Wie wil bouwen of verbouwen, heeft meer en meer aandacht voor de duurzaamheid van zijn project. Niet alleen wordt er gekeken naar meer duurzame energie, maar ook naar efficiënt gebruik van grondstoffen en materialen.

Bouwbedrijven volgen die tendens naar meer circulair bouwen. Begin 2019 heeft VITO, samen met Möbius en Kamp C, het project 'Bouwen aan een circulaire Kempen' opgezet. Dat is een uniek co-creatietraject dat, ondanks Corona, een succes is geworden. Eind 2020 waren al ruim 25 bedrijven in het project gestapt.

Mol - Wie circulair wil bouwen, kiest voor een project waarbij zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen worden gebruikt en de onderdelen en materialen zo lang mogelijk in omloop worden gehouden. Voor bedrijven en ondernemingen is het niet gemakkelijk om dit in de praktijk te brengen zonder daarbij aan rendabiliteit in te boeten.

"Circulaire economie is vandaag hot, en het is een trend die zal zich doorzetten als de Europese Commissie haar Green Deal uitrolt", zegt Helen Versluys van Möbius, dat bedrijven adviseert inzake circulaire economie. "Het is dus niet vreemd dat ook circulair bouwen veel aandacht krijgt. Helaas spoort het niet met het klassieke lineaire businessmodel in de bouwsector."

"Vaak hebben bedrijven al prille ideeën over circulair bouwen, maar weten ze nog niet goed hoe ze die concreet kunnen omzetten in een uitgewerkt business model", zegt Sofie Torfs van Kamp C. "Dat proberen we met dit co-creatietraject te verhelpen.

Aan het einde hebben deelnemende ondernemers een duidelijk beeld van de strategieën voor circulaire waardecreatie die potentieel bieden binnen hun specifieke context. Ze hebben geleerd welke verdienmodellen hen toelaten deze strategieën op een rendabele manier te implementeren terwijl er waarde wordt gegenereerd voor de klant, maar ze zijn zich ook bewust van de aandachtspunten bij de realisatie ervan."

"De deelnemers zijn zeer divers", ziet Anse Smeets van VITO. Het onderzoekscentrum VITO is verantwoordelijk voor de coördinatie van het co-creatietraject en regelt de organisatorische en administratieve aspecten ervan.

"We hebben gevestigde bedrijven die de sessies hebben gevolgd, maar ook starters... Van traditionele bouwbedrijven over grote bouwheren tot zelfs interieurontwerpers. Deze rijke mix zorgt ook voor een goed evenwicht tijdens de sessies."

Voor bouwbedrijven die circulair bouwen willen uitdragen, impliceert dat echter ook dat ze op een andere manier moeten gaan werken. "Het is belangrijk dat je de klant volledig ontzorgt", stelt Helen Versluys.

"Neem bijvoorbeeld het circulaire idee van een gevel-as-a-service. Daarbij komen heel wat verschillende bedrijven kijken. Een bouwbedrijf zal dus nauw moeten gaan samenwerken met een installateur van ramen."

Maar ook binnen (grote) bedrijven moet er goed worden samengewerkt. "Het is cruciaal dat iedereen 'mee' is in het bedrijf, van de werkvloer tot het management', zegt Torfs. "Circulair bouwen vergt een andere omgang met producten en diensten, met materialen, met afval ... Kortom, met de hele bedrijfsvoering."

Het project werd ondersteund door een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van 111.924,62 euro.