Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cis Marinus : '16 houtkachels voor Oekraïne'

Olen

Na een geslaagde inzamelingsactie van winterkledij, lanceerde het parochieteam van Sint-Martinus-Olen tijdens de kerstvieringen een nieuwe oproep: houtkachels voor Oekraïne. Deze oproep kende nog een vervolg tijdens de weken nadien.

Oproep

Diaken Cis Marinus: “Aanleiding tot deze actie was het magazine van Caritas International van december 2022. Daarin stonden getuigenissen te lezen over de bittere winterkou in Oekraïne. Er werd tevens in vermeld dat lokale ambachtslui zelf kachels maken van dikke metalen platen. Voor verwarming én om op te koken en te bakken. Zo’n kachel kost 100 euro.”

Tijdens de twee kerstvieringen in de Sint-Martinuskerk werd letterlijk stil-gestaan bij de koude die momenteel in Oekraïne heerst. Alle kerkgangers werden uitgenodigd om recht te staan, het hoofd te buigen en zich gedurende een minuut proberen in te beelden hoe het zou voelen om te moeten leven bij een temperatuur van min 20 graden, zonder verwarming en zonder elektriciteit.

Daarna werd het voorstel gelanceerd om één extra – fictieve – gast uit te nodigen voor het kerstdiner en de kostprijs voor diens maaltijd te schenken aan Caritas. Cis Marinus “Op die manier zouden we met onze parochie enkele kachels kunnen financieren, dachten we.”

De respons was overweldigend. Tijdens de twee kerstvieringen samen werd een bedrag van meer dan 1.100 euro opgehaald. Goed voor elf kachels in Oekraïne.  

Kerstfeest

Nina Van Turnhout, één van de vormelingen van de Sint-Martinusparochie, lanceerde de idee tijdens het kerstfeest met haar grote familie in Noorderwijk. De tafel stond er gedekt voor 30 personen en er werd letterlijk een 31e bord bijgeplaatst.

Naar jaarlijkse gewoonte ging de familie pas aan tafel na de reportage over de veldrit op TV, waarvoor zoals altijd een pronostiek opgezet werd. De winnaar besloot al dadelijk om zijn winst aan Caritas te schenken.

Cis Marinus: “Nina haalde tijdens het kerstfeest met haar familie zomaar eventjes 231,40 euro op. Een geweldig resultaat! Goed voor twee extra kachels in Oekraïne.”

Driekoningen

Vorige zaterdag ging een aantal vormelingen driekoningen zingen, samen met de catechisten. Ze besloten om hun opbrengst ook aan Caritas te schenken, voor hetzelfde doel. Mooi uitgedost trokken ze doorheen enkele straten van de Sint-Martinusparochie.

De bewoners van de betrokken straten waren enkele dagen op voorhand verwittigd dat er die avond mogelijk zangers zouden langskomen. De koningen maakten ook een tussenstop in de cafetaria van het lokaal dienstencentrum Komie Geire aan de Herentalseweg.

Daar waren een 40-tal ziekenbezoekers van Samana Olen-Centrum in feestvergadering bij de start van het nieuwe jaar. Marinus: “De vormelingen en hun begeleiders werden er bijzonder hartelijk onthaald. Toen de tocht van de vormelingen ten einde was, bleek dat ze zomaar eventjes 350 euro bijeengezongen hadden op amper twee uur tijd. Goed voor nog eens drie kachels in Oekraïne.”

Nieuwjaarsdrink

Zondag bood het parochieteam een receptie aan, achteraan in de kerk, na de viering van 10.30 uur.

Marinus vervolgt: “Er waren flink wat mensen komen opdagen en het werd een gezellige bedoening, waarbij onze parochianen de kans hadden om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Uiteraard was onze ‘houtkachelactie’ er ook onderwerp van gesprek. We zijn fier dat we inmiddels voldoende geld hebben opgehaald voor 16 stuks.”

Sint-Martinus-Olen  houtkachels voor Oekraïne

Sint-Martinus-Olen houtkachels voor Oekraïne

Sint-Martinus-Olen  houtkachels voor Oekraïne

Sint-Martinus-Olen houtkachels voor Oekraïne

Olen

Deel dit artikel