Ook nog positief nieuws uit Olen in deze barre tijden. Vlak voor de Sint-Martinuskerk in Olen-Centrum staat een klein stalletje met een tekstbord en foto's aan de wanden. Het parochieteam wil er een oproep mee lanceren in deze advents- en kersttijd.

Analyse

"Dagen die elke dag donkerder worden. Coronacijfers die de verkeerde kant opgaan. Een klimaatplan dat niet ver genoeg gaat. Het gevoel dat de problemen ons boven het hoofd groeien is bij veel mensen niet veraf. Veel mensen snakken naar wat licht in het donker.

Om het samen vol te houden. Om te geloven dat het ooit beter wordt. Om van dag tot dag te focussen op wat wél goed en zinvol is.

Om onze ogen niet te sluiten voor de vele kleine gebaren van meeleven en solidariteit, van schoonheid en geluk." Op deze wijze verwoordt Kolet Jansen op de website van Kerknet treffend wat er momenteel aan de hand is.

Licht

Diaken Cis Marinus: "Je hoort het inderdaad overal: in deze donkere tijden snakken mensen naar licht, letterlijk en figuurlijk. Daarom doen we tijdens deze advents- en kerstperiode met onze parochie een oproep om licht te brengen, om mensen even in het licht te zetten.

Dat kan gebeuren voor verschillende groepen van mensen en op heel veel verschillende manieren."

Duisternis

Voor een groot aantal mensen – dichtbij en veraf – heerst er duisternis in hun leven, om tal van redenen.

In het stalletje aan de Sint-Martinuskerk zie je een aantal voorbeelden op de foto's: zieken, armen, mensen die leven met een groot verdriet, mensen die kampen met grote problemen, eenzamen, daklozen, slachtoffers van de watersnood, mensen die honger lijden, vluchtelingen, kindarbeiders, kindsoldaten,...

Lichtbrengers

Er zijn in onze samenleving heel veel mensen die hun best doen om licht te brengen bij medemensen.

In het stalletje zie je volgende voorbeelden: ouders, grootouders, broer/zus, je beste vriend(in), je vriendengroep, vrijwilligers, mantelzorgers, verpleegkundigen, dokters, leerkrachten, buren,... De Sint-Martinusparochie roept op om zulke lichtbrengers in deze advents- en kerstperiode eens extra in de schijnwerpers te zetten.

Hoe?

Er zijn heel veel verschillende manieren om mensen in het licht te zetten.

Marinus: "Laat ik er enkele opnoemen: een helpende hand toesteken, een kus geven (coronaproof), iets lekkers bakken en verkopen ten voordele van een instelling of een organisatie, een bezoekje brengen (coronaproof), oprechte interesse tonen, voor iemand bidden, een berichtje sturen, een petitie ondertekenen, een tekening maken, een knuffel geven (coronaproof), een brief schrijven, een kaarsje branden, een cadeautje kopen, een kaartje bezorgen, een boeketje bloemen schenken of laten bezorgen, een telefoontje plegen, een knutselwerkje maken, een schenking/storting overmaken aan een organisatie, echt naar iemand luisteren, tijd maken voor een babbeltje,..."

Kinderen en jongeren

De eerste communicanten en de vormelingen van de Sint-Martinusparochie werden alvast opgeroepen om mee te doen.

Wanneer ze op één of andere wijze licht brengen bij iemand of een goede daad stellen voor iemand of voor een organisatie, wordt hen gevraagd om een berichtje te sturen naar de parochie.

Er wordt dan een wit kerstballetje opgehangen in de houten kerstboom die vooraan in de kerk staat. Het parochieteam hoopt dat die boom tegen Kerstmis bomvol zal komen te hangen.

"Er is in onze kerk een lijst beschikbaar met daarop een kolom met ruim 20 mensen en groepen van mensen bij wie je licht kan brengen of die je in het licht kan stellen. Naast die kolom staat een tweede, met ruim 20 verschillende mogelijkheden om dat te doen," aldus Marinus.

Kaartje

Een heel eenvoudige manier is iemand verrassen met een kaartje. De Sint-Martinusparochie heeft kaartjes ontworpen en die worden na elke weekendviering ter beschikking gesteld van de kerkgangers in Olen-Centrum.

Er staat de volgende tekst op: "Hallo! Met dit kaartje zet ik jou in deze donkere dagen heel graag een keer in het licht. Ik doe dat voor jou omdat ... (zelf in te vullen).

Groetjes van ..." Inmiddels werden al ruim 700 dergelijke kaartjes verspreid, ook zelfs na een uitvaartdienst. Marinus: "We hopen van harte dat al die mensen in de loop van deze en de komende dagen zo'n lichtkaartje aan iemand zullen bezorgen."

Kerst en Kerstmis

Naast de deur van de Sint-Martinuskerk hangt verder een groot spandoek met volgende tekst: "Veel mensen vieren Kerst. Vier jij ook mee Kerstmis?"

Marinus: "Deze dagen hoor je en lees je dat woord 'Kerst' overal. Volgens ons betekent dat eigenlijk hetzelfde als 'de eindejaarsfeesten': gezellig samenzijn met de familie of met vrienden (coronaproof uiteraard), met lekker eten en drinken en met cadeautjes.

En dat heeft een bijzonder belangrijke waarde. Maar Kerstmis vieren duidt op veel meer. Het betekent onder andere om in deze speciale periode extra aandacht te schenken aan mensen die in duisternis leven, door te proberen hen een beetje licht te brengen."