Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cis Marinus : "Naar een vernieuwde kerk én Kerk" - extra foto's

Olen restauratie kerk

De restauratiewerken in de Sint-Martinuskerk in Olen-Centrum zijn volop aan de gang. De oorspronkelijke deadline van Kerstmis zal evenwel niet gehaald worden. Terwijl er hard gewerkt wordt aan hun kerk (met kleine letter), bezorgt het parochieteam een petitie aan politici en aan verantwoordelijken van de Kerk (met hoofdletter).

Lambrizering

"De werken aan de lambrizering komen eerstdaags in een volgende fase", zegt diaken Cis Marinus.  "Alle panelen zijn inmiddels gerestaureerd en de hardst aangetaste zijn gereconstrueerd. Dat is deels gebeurd in de kerk zelf, deels in het atelier van Bruno De Smedt in Waasmunster. Die man dwingt door zijn vakkenis en bekwaamheid zoveel bewondering af, dat hij in Olen terecht het predikaat ‘de houttovenaar’ gekregen heeft. Momenteel neemt hij de balustrade van het hoogzaal onder handen. Eens deze taak achter de rug is, start hij met het hermonteren van de lambrizering."

Biechtstoelen

"Dave Wené uit Kapellen, een meubelrestaurateur met gouden handen, bekommerde zich om het herstellen van de biechtstoelen. Ook die waren onderaan fel aangetast door vocht en door de grote klopkever. De twee bidbanken achteraan in de kerk werden door hem ook aangepakt. Op dit ogenblik werkt hij aan de houten muur tussen het schip van de kerk en de voormalige doopkapel en aan de binnendeuren van het portaal."

Altaren

Rondom de drie altaren staan stellingen en daarop vind je, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, een bont gezelschap, die er met engelengeduld aan het werk zijn:

  • Clara Montero (afkomstig van Parijs, wonend in Brussel), restauratrice polychromie
  • Sarah Lateur (Hoei), restauratrice schilderijen en decoratie
  • Appoline Albanan Gray (afkomstig van Marseille, wonend in Brussel), decoratrice hout- en marmerimitaties
  • Veerle Grupping (Antwerpen), decoratrice hout- en marmerimitaties.

De dames concentreren zich momenteel op het hoofdaltaar, vooraan in de kerk. De afname van de donker uitgeslagen vernis is afgerond. Er waren tal van losse delen en afschilferingen van de verf en die werden gefixeerd met Japans papier.

Waar nodig wordt er geïnjecteerd met lijm en de lacunes worden ingevuld en geretoucheerd. Uiteraard wordt het geheel ook grondig en deskundig gereinigd. De planning is dat de stelling rondom het hoofdaltaar op 20 december zal verwijderd worden. Inmiddels heeft David Counhaye (Luik), restaurateur hout, het Maria-altaar onder handen genomen, want dat vertoonde bovenaan problemen qua stabiliteit."

Muurschilderingen

"Achter de houten lambrizering is een eeuwenoude muurschildering in trompe l’oeil tevoorschijn gekomen, die doorloopt doorheen heel de kerk. Ze dateert van vòòr 1776. De muren zijn voorzichtig zuiver gemaakt en de onderliggende verflagen werden afgedekt met Japans papier.

Dat was het werk van Irina Kudriavchenko (afkomstig van Oekraïne, wonend in Boom), restauratrice muurschilderingen. Alles wordt grondig gefotografeerd en gedocumenteerd vooraleer de houten lambrizering opnieuw zal geplaatst worden. Om later een beeld te blijven hebben van hetgeen erachter zit, zal het bovenste deel van één van de houten panelen voorzien worden van (onzichtbare) schanieren, zodat dit opengezet kan worden."

Planning

Volgens de oorspronkelijke planning moesten de werken klaar zijn tegen Kerstmis. Die deadline zal niet gehaald worden. Met de firma AltriTempi is nu een nieuwe einddatum afgesproken: vrijdag 15 maart.

De kerkraad en het parochieteam voorzien dat ze daarna ettelijke dagen tijd zullen nodig hebben om de kerk opnieuw in orde te brengen. Het ziet er dus naar uit dat de parochiegemeenschap van Sint-Martinus de Goede Week en Pasen zal kunnen vieren in een vernieuwde kerk.

Petitie

Na de reeks ‘Godvergeten’ op VRT Canvas startte het parochieteam een petitie op. Daags na de laatste aflevering kwam op Radio 1 een slachtoffer van seksueel misbruik aan het woord, die in de serie te zien was samen met zijn broer. De man vertelde over een idee van zijn broer. Om ervoor te zorgen dat dit nooit vergeten wordt, stelde die voor om een jaarlijkse herdenkingsdag in het leven te roepen.

Als datum koos hij voor 28 december, de dag van de onschuldige kinderen. Die dag verwijst naar de kindermoord die koning Herodes beval toen Jezus geboren werd.

Vervolg

Tijdens de tweede helft van december zal het parochieteam kopies van deze petitie bezorgen aan een aantal politici en kerkverantwoordelijken. Ze zal verstuurd worden naar Hannelore Goeman, voorzitter van de commissie in het Vlaams Parlement en naar Sophie De Wit, voorzitter van de commissie in de federale Kamer.

Beide commissies doen een onderzoek naar de aanpak van seksueel misbruik, in de Kerk en daarbuiten. Een kopie zal ook gestuurd worden naar de Belgische Bisschoppenconferentie. Die verspreidde onlangs een uitgebreide tekst met als titel: ‘Wat doet de Kerk voor de slachtoffers van het seksueel misbruik (1997-2023)?’

In de begeleidende tekst staat te lezen: ‘Dat nooit meer’ moet voor altijd de leidraad zijn. Met deze petitie hoopt het parochieteam een klein steentje bij te dragen tot een vernieuwde Kerk. Het team geeft ook graag gehoor aan een oproep vanuit Deinze om op 28 december aanstaande om 12.00 uur de klokken te luiden. Tijdens de coronapandemie in ons land kregen de zorgverleners veelvuldig op eenzelfde tijdstip applaus en klokkengelui vanuit de samenleving. Op 28 december luidt de Sint-Martinusparochie de klokken als een vorm van erkenning voor alle slachtoffers van seksueel misbruik. Ze roept hierbij andere parochies op om dat ook te doen", besluit Cis Marinus.

Olen restauratie kerk

Deel dit artikel