Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CLW en CVO maken samen werk van een kwaliteitsvol engagement van kwetsbare jongeren

Zeven Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO HIK, LBC-NVK, SVG, CREO, MIRAS, KISP, QRIOS) hebben in dit project onderzocht of er samenwerkingen mogelijk zijn tussen CLW’s – Centrum Leren en Werken (vroegere CDO - Centrum Deeltijds onderwijs) en CVO’s.

Sinds 1 september 2022 moeten de CLW’s een voltijds engagement realiseren voor hun leerlingen. Hiervoor hebben de CVO’s gekeken of zij hulp of een meerwaarde kunnen bieden om dit voltijds engagement in te vullen en zo het aanbod in de regio te intensiveren voor kwetsbare jongeren.

CVO HIK is voor dit project een samenwerking aangegaan met KOGEKA met betrekking tot geletterdheidsmodules. “Er is al hard gewerkt en veel geleerd in de lessen! Een deel van de jongens is aan het werk of overgestapt op stage", vertelt Liesbeth Smets (leraar).

An Kwanten (projectmedewerker CVO HIK) licht het project verder toe: “De grootste meerwaarde die de CVO’s vanuit hun expertise kunnen bijdragen aan samenwerkingen met CLW’s is dat een CVO een brede waaier aan opleidingen heeft die ondersteunend kunnen zijn voor de trajecten van leerlingen in een CLW (in de aanloopfase naar werk) en die betrekking hebben op: het taalkundig aspect (begrijpend Nederlands), soft skills, omgangsvormen, ruimdenkendheid, respect voor anderen, omgaan met diversiteit, of zoals we ze noemen: de geletterdheidsmodules.”

Deel dit artikel