Door de aanhoudende warmte en de daarbij horende droogte geldt in de publiek toegankelijke bossen van Kasterlee code Rood voor brandgevaar. Op de toegangswegen naar de bossen en aan de randparkings worden borden opgehangen om bosbezoekers extra waakzaam te maken.

Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot de gebieden afgeraden. "Als bosrijke gemeente die haar bospatrimonium koestert, wil Kasterlee met aandrang ieders medewerking vragen om onze bossen te beschermen," zegt burgemeester Ward Kennes.

De bosbeheerders en de brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. We vragen aan iedereen om extra alert en voorzichtig te zijn.

Zoals altijd, is het verboden om vuur te maken, om sigarettenpeuken op de grond te gooien of glas achter te laten omdat zon dat op stukken glas valt al vaak tot brand heeft geleid.

'We hopen onze eigen inwoners en bezoekers aan onze gemeente door middel van de borden voldoende te kunnen informeren. Want je kent het gezegde: een gewaarschuwd man/vrouw is er twee waard'.