Het college van burgemeester en schepenen van Grobbendonk rijdt de fietsstraten Troon en Watermolenweg feestelijk in op maandag 1 juli 2019 om 10.00 uur. Samenkomst ter hoogte van het kruispunt met de Vaartstraat. Alle inwoners zijn welkom om deze straten én de vakantie mee in te fietsen! Het lokaal bestuur trakteert na afloop op een drankje aan de watermolen.

Vanaf 1 juli 2019 worden Troon, Watermolenweg en Molendreef fietsstraten om de verkeersveiligheid en het comfort van de fietsers te verhogen. Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Gemotoriseerd verkeer kan aanwezig zijn, maar is duidelijk ondergeschikt aan het fietsverkeer.

We willen de fietsers een belangrijke plek op de weg geven. Een fietsstraat is een oplossing voor smalle straten die vooral gebruikt worden door fietsers, maar waar geen ruimte is om een volwaardig fietspad aan te leggen. De fietser wordt niet verdrongen door auto's die willen inhalen, want dit is niet langer toegelaten.

Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek.

Welke verkeersregels gelden er?

Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting.Fietsers mogen de helft van de breedte gebruiken langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen.

Motorvoertuigen hebben toegang maar mogen fietsers niet inhalen!De snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/u.Hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer: van de automobilisten naar de fietser, maar ook omgekeerd met respect voor andere weggebruikers.

Meer info:
Dienst mobiliteit, lmgd@grobbendonk.be, tel. 014 50 78 93