In Vlaanderen mogen geblokstaarte paarden niet meer deelnemen aan tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden. Op die manier wil Vlaams Dierenminister Ben Weyts een einde maken aan het massale omzeilen van het wettelijke verbod op blokstaarten.

Het decreet tegen deze Vlaamse traditite is nu unaniem goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. "Opnieuw een belangrijke stap vooruit voor meer Dierenwelzijn", zegt Weyts.

Het is een hardnekkige traditie in Vlaanderen: paardenfokkers 'couperen' of blokstaarten hun trekpaarden. Bij blokstaarten wordt de staart van het dier operatief verwijderd. Maar de amputatie gaat dwars doorheen de wervels en zenuwen van het dier en kan voor het dier na de ingreep nog pijnlijke gevolgen hebben.

In theorie is blokstaarten al sinds 2001 verboden.

In de praktijk wordt dat verbod massaal omzeild. "Men kan een uitzondering krijgen op basis van een medisch attest. Maar die uitzondering is de regel geworden", zegt Dierenminister Weyts. "Door het gebruik van dat achterpoortje blijft de wet op dit moment dode letter".

Minister Weyts maakt met een nieuw decreet nu een einde aan die praktijk. Hij gebruikt daarbij een omwegje. Zo wil hij alle dieren met een diergeneeskundig attest gewoon verbieden deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden. "Bedoeling is dat geblokstaarte paarden op die manier geleidelijk zullen verdwijnen uit de voor fokkers en eigenaars belangrijke tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden".

De Commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement keurde het decreet unaniem goed, over grenzen van meerderheid en oppositie heen.(pb)