U bent hier

Consultatieronde voor nieuwe KMO-units naast Casino van Gompel

Kempen regio | Mol
21.01.2022 - 10.57u
Door: Herman Gezelle

Projectontwikkelaar Smets Investmaatschappij diende een vergunningsaanvraag in voor de realisatie van 10 KMO-units naast het Casino van Gompel.

Om alle inwoners te informeren over de plannen én te peilen naar mogelijke opmerkingen vanuit de buurt, organiseert het gemeentebestuur van maandag 24 januari tot en met woensdag 23 februari een consultatieronde.

Tijdens deze consultatieronde kan iedereen de plannen inkijken en eventuele opmerkingen formuleren. Het gemeentebestuur neemt alle ontvangen opmerkingen mee in overweging bij de stedenbouwkundige beoordeling van het project en het al dan niet afleveren van een omgevingsvergunning.

Links naast het Casino van Gompel ligt open ruimte dat aan de achterzijde grenst aan de voetbalterreinen. Volgens het gewestplan is het perceel – net zoals het casino - gelegen in industriegebied.

10 KMO-units

Projectontwikkelaar Smets Investmaatschappij werkte voor dit gebied een bouwproject uit met in totaal 10 KMO-units.

Deze units worden ondergebracht in één grote industrieloods in u-vorm waardoor er een centraal binnenplein ontstaat. Hierdoor krijgt de site één centrale in- en uitgang.

De loods heeft een totale brutogrondoppervlakte van 3.146 m². De verschillende KMO-units variëren van 260 tot 500 m². Het gebouw zal worden opgetrokken uit betonnen sandwichpanelen en heeft een hoogte van 7 meter.

De poorten van de KMO-units zijn naar het binnenplein gericht. Naast eventueel inpandig parkeren omvat het project in totaal 20 parkeerplaatsen. Deze situeren zich vooral in de voortuinzone.

Aan de linker- en achterzijde van het project wordt een groenzone voorzien van drie meter breed. Aan de rechterzijde wordt een afstand van 10 meter gevrijwaard tot aan de perceelsgrens. Deze zone wordt ingericht als groenzone met een talud van 2 meter hoogte.

Op de talud komen hoogstammige bomen, aangevuld met een onderbeplanting en een houtkant. Ter hoogte van de rooilijn voorzien de plannen een haag. Bijkomend worden in de voortuinzone vier hoogstambomen aangeplant.

Consultatieronde

Voor dit project in deze specifieke zone van het gewestplan is een openbaar onderzoek niet wettelijk verplicht.

Gezien de nabijgelegen bewoning en het naastgelegen Casino van Gompel als beschermd monument, organiseert het gemeentebestuur op eigen initiatief een consultatieronde.

Deze consultatieronde geeft alle buurtbewoners en overige geïnteresseerden de kans om het dossier in alle transparantie te bekijken. Tijdens de consultatieronde kan je opmerkingen geven.

Deze opmerkingen worden door het gemeentebestuur in overweging genomen bij de beoordeling van het dossier en de finale beslissing over het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning.

Online buurtvergadering

Deze transparantie met de bijhorende consultatieronde werden door het gemeentebestuur beloofd tijdens een online buurtvergadering op 31 maart 2021.

Ook het architectenbureau dat de plannen uitwerkte in opdracht van de projectontwikkelaar, was op deze vergadering aanwezig. De plannen werden toen voorgesteld en toegelicht.

Opmerkingen indienen

De consultatieronde voor dit dossier loopt van maandag 24 januari tot en met woensdag 23 februari. Tijdens de consultatieronde kan je het dossier online raadplegen via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OMV_2021148624) en op de website van de gemeente via de link www.gemeentemol.be/kmozonegompel.

Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in 't Getouw (Molenhoekstraat 2).

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto