Van Moer Logistics uit Zwijndrecht wil de containerterminal Beverdonk Grobbendonk ook 's nachts operationeel houden om te laden en te lossen. 

Het Antwerpse bedrijf dit jaar nog een aantal lang verwachte aanpassingen doen om de geluidsoverlast te beperken voor de buurtbewoners aan de overzijde van het Albertkanaal. 

Zo komt er een extra hoge geluidsmuur.

De opzetzone voor de containers, die zich nu vooraan bevindt, wordt verder naar achter verplaatst. Zo zullen de laadwagens niet meer tussen de containers rijden, maar achter de containers wat voor een bijkomende afscherming van het geluid zorgt.

'Opsteker voor de buurt, maar eerst zien en...horen"

'Het dossier heeft al veel geld, energie en tijd gekost', reageert actievoerder en buurtbewoner  Marc Dieltjens. 'Ik ben samen met m'n vader bijna voltijds met het juridisch kluwen bezig geweest. Het arrest van de Raad van State in juli 2017 was een opsteker voor de buurtbewoners.

Nu wachten we af of die aanpassingswerken van Van Moer Logistics werkelijk iets gaan uithalen qua geluidsoverlast.'  (vml) Foto Nnieuws Guy Verellen.