Vrijdag van 17u tot 23u voerde de politiezone van Berlaar-Nijlen een multidisciplinaire controle uit op verschillende eetgelegenheden.

De lokale politie van Berlaar-Nijlen organiseerde de actie naar aanleiding van vermoedelijke wanpraktijken in de bedrijfsvoering van een aantal horeca handelszaken op hun grondgebied.

Het hoofddoel van de controle was nagaan of de betrokken handelszaken zich houden aan de verschillende regelgevingen en zich al dan niet bezighouden met illegale activiteiten die de lokale economie ondermijnen en/of voor overlast zorgen in de buurt.

Het uit diverse disciplines bestaande team bestond bij deze controle uit de Lokale Politie, de sociale en economische controle- en inspectiediensten zoals Toezicht Sociale Wetten (TSW) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers (RSVZ) Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) en Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum (ARIEC) Antwerpen.

In totaal ging het om een 8-tal politiemedewerkers en evenveel krachten via externe diensten.

Resultaten

Uiteindelijk werden 15 handelszaken gecontroleerd. Zes op het grondgebied van de gemeente Berlaar en 9 in de gemeente Nijlen. Er werden in bepaalde straten simultane controles uitgevoerd.

Volgende inbreuken werden geregistreerd:

• 9 x PV voor niet correcte prijsaanduidingen • 4 PV door het FAVV inzake inbreuken op de hygiëne en 1 handelszaak zonder vergunning • 7 x PV zwartwerk • 6 x PV inzake de wettelijke verplichtingen op de website van de handelszaak. Er werden eveneens aan 2 andere handelszaken waarschuwingen gegeven. • 1 x PV inzake inbreuken op deeltijdse arbeid • 1 x PV inzake illegaal verblijf • 1 x PV slagen en verwondingen • 4 inbreuken inzake de sociale zekerheid bij zelfstandige ondernemer.

Bij 2 handelszaken trachtten de verdachten te vluchten, doch zij konden beide door de politie worden tegengehouden.

In één handelszaak bleek de verdachte illegaal in het land te verblijven en tevens aan het werk te zijn. Hij verwondde tijdens zijn vlucht een controleur van een inspectiedienst.

De nodige processen-verbaal werden opgesteld. De man werd ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). (pol) Foto NNieuws.