Coöperatie Hoogstraten eindigt 2021 met een productomzet van iets meer dan 302 miljoen euro.

Een stijging van 4% in vergelijking met 2020, ondanks de onzekere marktsituatie.

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de coronapandemie, maar Coöperatie Hoogstraten heeft ook andere uitdagingen gekend.

2021 was het jaar van de verdere omschakeling naar kartonnen punnets voor aardbeien, de uitrol van het digitaliseringsproject Care4Growing, personeelszorgen op de productiebedrijven en sterk verhoogde kosten. Als het voorbije jaar ons één ding heeft geleerd, is het wel dat er altijd innovatieve en creatieve oplossingen mogelijk zijn. Veerkracht en wendbaarheid zijn cruciaal gebleken in deze onstabiele tijden.

Ook in 2021 zette de consumptiestijging van groenten en fruit door, zij het minder uitgesproken dan bij de start van de pandemie. Een wereldwijde gezondheidscrisis doet veel mensen het belang van groenten en fruit opnieuw inzien.

Om de aandacht voor gezonde voeding nog meer te benadrukken, riep de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, 2021 zelfs uit tot het 'Internationaal Jaar van Groenten en Fruit'.

Meesurfend op die golf mag Coöperatie Hoogstraten aan het eind van 2021 voor het derde jaar op rij een omzetrecord noteren.

Maar de cijfers vertellen maar een deel van het verhaal. Net zoals corona had ook ons seizoen momenten met pieken en dalen.

Cijfermatig kenden de Hoogstraten® aardbeien een topjaar. Het volume lag met 32,8 miljoen kg 600 ton hoger in vergelijking met 2020. De prijsvorming verliep eerder grillig met afwisselend pieken en dalen.

Dit heeft geleid tot belangrijke rendementsverschillen tussen aardbeiproducenten met uiteenlopende aanvoerpatronen. Bij tomaten is de prijs redelijk tot goed geweest, maar de toegenomen virusdruk door ToBRFV en de sterk gestegen energiekosten betekenden een rem op de volumes.

Zo heeft Coöperatie Hoogstraten in 2021 net geen 100 miljoen kg tomaten verkocht (-14% ten opzichte van 2020). Globaal vertoonde paprika in volume en prijsvorming weinig variatie tegenover 2020.

Een primeur voor Coöperatie Hoogstraten was de belichte teelt komkommer die in week 45 in productie kwam. Zo goed als alle andere producten (zachtfruit, kersen...) hadden, mede dankzij het mindere weer tijdens de zomermaanden, te maken met een mindere prijsvorming ten opzichte van 2020.

Belangrijker dan omzet is het antwoord op de vraag in welke mate de gerealiseerde prijsvorming gelijke tred houdt met de stijgende productiekosten, personeelskosten en de kosten voor broodnodige investeringen op de productiebedrijven.

Uitdaging zal zijn om deze groei te bestendigen... niet de omzetstijging, maar de groei van onze coöperanten en onze organisatie. Groeien betekent immers méér dan een stijgend volume en een hogere omzet. Het gaat over de ontwikkeling van kennis en expertise. Kennis, gedeelde kennis is de motor die ons succes zal bepalen.

"Duurzaam groeien start bij de teeltbedrijven en bij onze medewerkers, maar ook bij onze kopers, leveranciers, de overheid, con(collega's) en andere stakeholders. Samen willen wij naar goede Hoogstraatse gewoonte blijven focussen op kwalitatieve inhoud.

Onze acties moeten voor ons spreken, niet onze slogans ... Alleen zo kunnen wij onze centrale rol binnen de keten blijven waarmaken en de voedselketen van boer tot aan het bord verder verduurzamen," besluit directeur Hans Vanderhallen.