De REO Veiling en Coöperatie Hoogstraten starten met gesprekken over een mogelijke fusie.

De bestuursorganen van beide groente- en fruitcoöperaties hebben woensdagavond het licht op groen gezet om de fusiepiste verder uit te werken.

Twee gezonde, lokaal verankerde organisaties met dezelfde ambitieuze droom; een sterke en toekomstgerichte coöperatie uitbouwen die blijvend een duurzame meerwaarde creëert voor de aangesloten telers.

Coöperatie Hoogstraten en de REO Veiling gaan dit traject in als gelijke partners gebaseerd op wederzijds respect en het geloof in elkaars goede intenties.

De coöperaties zijn geen onbekenden voor elkaar. In diverse koepelorganisaties en op een reeks bestaande projecten wordt al jaren intensief samengewerkt. Op basis van eerste verkennende gesprekken zijn beide partijen er van overtuigd dat ze een verdere integratie moeten verkennen.

Een samengaan zal een grotere slagkracht geven om zowel op interne uitdagingen als op externe opportuniteiten daadkrachtiger in te spelen.

Daarnaast is een schaalvergroting een bewuste keuze om een nog sterkere en flexibelere partner te zijn in een steeds verder consoliderende markt.

Hans Vanderhallen (directeur Coöperatie Hoogstraten): “In een context waar sectorale uitdagingen nog nooit zo talrijk zijn geweest, kunnen wij samen veel efficiënter inspelen op de noden van de markt en de daarvoor noodzakelijke transformatie versnellen.

Onlosmakelijk hiermee verbonden is de ambitie om onze interne organisatie en werking naar een hoger niveau te brengen. De toegenomen schaalgrootte zal extra mogelijkheden bieden om in te zetten op de bouw van een sterkere organisatie.”

Paul Demyttenaere (directeur REO Veiling): “Een heel duidelijke complementariteit tussen Coöperatie Hoogstraten en de REO Veiling zit in de geografische dekking. Samen kunnen wij een verbindende as vormen in
het hart van Europa. Door onze krachten te bundelen, zetten we een stevige stap richting meer slagkracht.

Een samengaan leidt tot de essentie van gemeenschappelijke marktordening, namelijk een groter geconsolideerd aanbod waardoor we onze marktpositie versterken.”

Over REO Veiling

De REO Veiling boekte in 2021 een productomzet van 219 miljoen euro. De coöperatie heeft van oudsher een breed assortiment met een belangrijk aandeel vollegrondgroenten. Tomaat blijft de belangrijkste groente, met prei op de tweede en aardbeien op de derde plaats.

Ruim 800 actieve telers vermarkten hun product via de REO Veiling in Roeselare. Al ruim 75 jaar brengt de REO Veiling groenten en fruit van topkwaliteit op de markt.

Over Coöperatie Hoogstraten

Coöperatie Hoogstraten boekte in 2021 een productomzet van 302 miljoen euro. Hoogstraten heeft een eerder gefocust productassortiment waarbij aardbeien, tomaten en paprika de hoofdmoot uitmaken.

Er zijn ruim 200 actieve telers aangesloten bij Coöperatie Hoogstraten. Met Hoogstraten Home of Quality is de coöperatie een kwaliteitsreferentie en expert in groenten en fruit.'