U bent hier

Corona-app vindt moeilijk haar weg naar risicopatiënten en lager opgeleiden

Nationaal | Vlaanderen
20.11.2020 - 09.15u
Door: Mark Jaspers

19 op 20 gebruikers hebben wel blootstellingscontrole Corona-app aanstaan.

De corona-app ('Coronalert') is sinds haar release op 30 september bijna 2 miljoen keer gedownload. Geen onaardige cijfers maar wie zijn die 2 miljoen gebruikers?

En vindt de app haar weg naar alle lagen van de bevolking? Niet altijd, blijkt uit een anonieme bevraging.

Aangezien Coronalert geen persoonsgegevens opvraagt en al haar data anonimiseert, blijft het profiel van de corona-app gebruikers een blinde vlek. Een steekproef bij 435 respondenten verschaft een duidelijker beeld van wie de Coronalert-gebruikers zijn:

De resultaten in een notendop

68.7% van de bevraagden geeft aan Coronalert te hebben gedownload
94.3% van hen heeft de blootstellingscontrole geactiveerd
48.7% van de risicogroep heeft de app niet gedownload
Hoe hoger opgeleid, hoe groter de kans dat bevraagden de app gedownload hebben
32.0% van de niet-gebruikers geven aan het nut er niet van in te zien

De meest opvallende conclusie is dat zowat de helft (48.7%) van de risicogroep (70-plussers of zij die lijden aan luchtweg-, hart- of nierproblemen, suikerziekte of verminderde weerstand) de app niet gebruikt.

Nochtans hebben deze gebruikers een hogere kans om het COVID-19 virus op te lopen, en daardoor ook te verspreiden. De oorzaak hoeft overigens niet gezocht te worden bij de hogere leeftijd van de risicogroep - in het geval van deze bevraging bedroeg die gemiddeld 38,2 jaar.

Daarnaast lijkt ook het opleidingsniveau een significante rol te spelen. Van de universitair geschoolden heeft 75.6% de app in gebruik - 7% boven het gemiddelde.

Bij bevraagden met een hogeschooldiploma is dat nog 67.8%. Het aandeel gebruikers met een secundair diploma ligt een pak lager met 51.7% (17% onder het gemiddelde). Dit zou erop wijzen dat de app moeilijker haar weg vindt naar lager geschoolden.

Zij die de app niet in gebruik hebben geven als hoofdreden aan dat ze het nut er niet van inzien (32%). Bijna een kwart (22.4%) plande dit nog te doen, nog eens 22.4% wil niet gevolgd worden via zijn of haar smartphone.

Vrijwel elke Coronalert-gebruiker heeft zijn of haar blootstellingscontrole geactiveerd (94.3%), wat de effectiviteit van de app ten goede komt.

Verschillen in leeftijd zijn relatief klein, al kan bemerkt worden dat de groep 18-25j, evenals gebruikers vanaf 45j, de app minder gedownload hebben (-10%) dan bevraagden uit de 26-tot-45j-groep.

Statistische verschillen op basis van geslacht of woonplaats blijken verwaarloosbaar.

Conclusie

Deze bevraging had als doel om inzicht te vergaren in de gebruikersprofielen, de adoptie en het gebruik van Coronalert. Uit de resultaten blijkt dat er nog werk is wat sensibilisering van risicopatiënten en lager opgeleiden betreft. Als kwetsbare bevolkingsgroepen hebben zij het meest te winnen bij veelvuldig en correct gebruikt van de app.

De hoofdreden voor het niet-gebruiken van de app - 'ik zie het nut er niet van in' - duidt eveneens op ontoereikend geloof in de functionaliteit van de app of adoptie van technologie in zijn algemeenheid.

Het feit dat 19 op de 20 gebruikers de blootstellingscontrole heeft aanstaan is wel een positief signaal met het oog op de effectiviteit van contact-tracing.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto