De gemeenteraad verlengde en versoepelde op de zitting van 31 mei het reglement 'coronasubsidies voor verenigingen'.

Dit betekent dat verenigingen ook voor de periode van 1 juli tot 30 september 2021 een subsidieaanvraag kunnen indienen tot 31 oktober 2021 via www.gemeentemol.be/coronasubsidies.

Ook het maximumbedrag voor het coronaproof organiseren van hun werking of activiteiten werd verhoogd van 1.000 naar 3.500 euro. Het gemeentebestuur wil zo onze verenigingen opnieuw een extra duwtje in de rug geven om er toch een fijne zomer en hopelijk een definitieve doorstart van te maken.

De coronasubsidies maken deel uit van alle inspanningen die het gemeentebestuur levert om onze verenigingen doorheen deze crisis te helpen.

Waarvoor kan je een subsidie aanvragen?

Je mag dus kosten indienen voor coronaproof organiseren en voor streaming tegelijkertijd. Als je vereniging in die periode ook nog een activiteit moest annuleren, dan mag je ook die kosten in één en dezelfde aanvraag indienen. Verenigingen mogen dus voor de drie mogelijke kostenposten het volledige bedrag inbrengen.

1. 100% van de kosten voor coronamaatregelen

Het maximumbedrag van 1.000 euro per werkingsperiode werd voor deze 4e werkingsperiode verhoogd naar 3.500 euro. Daarnaast werden de kosten voor een tegemoetkoming verruimd en de voorwaarden versoepeld.

Verenigingen kunnen alle extra kosten terugvragen die ze maken om coronaproof hun werking of activiteiten te organiseren. We denken daarbij aan kosten voor extra beschermingsmateriaal, kosten om bijkomende infrastructuur te huren, kosten voor signalisatie,...

Dubbele kosten voor lesgevers, personeel of vrijwilligersvergoedingen betalen we niet terug.

2. 100% van de kosten bij annulering of afgelasting

Wanneer verenigingen door corona noodgedwongen hun activiteiten moeten annuleren of afgelasten, dan betalen we alle gemaakte kosten terug, met een plafond van 500 euro per periode.

e spreken hier over voorschotten die niet kunnen teruggevorderd worden, drukwerk,....

De annulering of afgelasting moet het gevolg zijn van een wijziging in de coronaregels of een corona-uitbraak in de vereniging. De gemiste inkomsten door het annuleren van de activiteit, komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

3. 100% van de kosten voor publieke (live)streaming

Alle kosten die verenigingen maken om hun voorstellingen of activiteiten via (live)streaming naar een breder publiek te brengen, betalen we terug met een maximum van 2.000 euro per periode.

We spreken hier over kosten om materiaal te huren en cameramensen, regisseurs, monteurs in te schakelen. Kosten voor de aankoop van materialen betalen we niet terug.

Welke verenigingen kunnen de subsidies aanvragen?

De coronasubsidies zijn mogelijk voor alle verenigingen uit onze gemeente die aangesloten zijn bij een adviesraad. Dat zijn de adviesraden cultuur, jeugd, sport, senioren, mensen met een beperking en de mondiale raad. Daarnaast kunnen ook niet-aangesloten feitelijke verenigingen een subsidie ontvangen als ze aan enkele voorwaarden voldoen:

ü Werking hebben in onze gemeente en zich richten op onze inwoners

ü De activiteiten zijn groepsgericht en toegankelijk voor iedereen

ü De vereniging is een privéinitiatief zonder beroepsdoeleinden, winst- of handelsoogmerk

ü De vereniging werkt met vrijwilligers die zich zonder persoonlijk winstbejag inzetten

Hoe kan je de coronasubsidies aanvragen?

In het bestaande reglement voor de coronasubsidies werden drie werkingsperiodes vastgelegd. Hier werd nu een vierde aan toegevoegd. Elke vereniging kon/kan voor elke periode een

subsidie aanvragen. Per aanvraag kan je verschillende soorten kosten terugvragen. Uiteraard moet je elke kost kort verantwoorden en de nodige gedateerde bewijsmaterialen digitaal meesturen.

ü Periode 1: 1 juni 2020 – 30 september 2020 (aanvraag indienen voor 30 november 2020)

ü Periode 2: 1 oktober 2020 – 28 februari 2021 (aanvragen indienen voor 30 maart 2021)

ü Periode 3: 1 maart 2021 – 30 juni 2021 (aanvragen indienen voor 30 juli 2021)

ü Periode 4: 1 juli 2021 – 30 september 2021 (aanvragen indienen voor 31 oktober 2021)

Na een controle van het ingediende dossier wordt per vereniging beslist over de terugbetaling.

Vragen of twijfels?

Heb je vragen of twijfels? Neem contact op met:

· Cultuur: 014 33 09 00, cultuurbalie@gemeentemol.be

· Senioren: 014 33 16 00, dienstseniorenplus@gemeentemol.be

· Jeugd en sport: 014 33 05 10, jeugddienst@gemeentemol.be of sportdienst@gemeentemol.be

Eerdere acties

Het gemeentebestuur organiseerde al verschillende initiatieven om onze verenigingen doorheen deze crisis te loodsen:

· Juli 2020: noodsubsidies corona voor verenigingen

· September 2020: renteloze coronalening

· Oktober 2020: coronasubsidie voor verenigingen

· November 2020 & juni 2021: gratis hygiënepakketten

· Gemeenschapshuizen ondersteunen

· Vormingsaanbod met gratis online infosessies

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be