De derde bijeenkomst van de Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen heeft deze ochtend plaatsgevonden. Er werd bevestigd dat de haven 100% operationeel is.

Op dit moment verloopt de werking op het havenplatform nog steeds goed. Er is voldoende mankracht om de vraag naar voeding hoofd te bieden en de bevoorrading loopt normaal.

De EU 'green lanes' voor vrachtvervoer werken beter op Europees vlak en er worden richtlijnen specifiek voor de binnenvaartsector uitgewerkt.

De economische impact op de haven is steeds moeilijker te voorspellen aangezien het onzeker is hoe het consumentenvertrouwen en de industrie na deze crisis zullen herstellen en wat de effecten er van op de logistieke keten zullen zijn.

Vandaag vond de derde vergadering plaats van de Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen. Deze multidisciplinaire en grensoverschrijdende taskforce bestaat uit verschillende schakels in de havenorganisatie en werd in het leven geroepen om de dagelijkse werking te monitoren met het oog op eventuele extra maatregelen.

Havenplatform operationeel

Momenteel blijft het havenplatform feilloos werken en zijn er geen onoverkomelijke problemen. Het ziekteverzuim zit in dalende lijn in de hele keten. Er is een merkelijke efficiëntieslag voor de Europese bevoorrading door de toepassing van de EU 'green lanes'.

Er wordt tevens momenteel gewerkt aan een specifieke richtlijn voor binnenschippers voor het geval ze een zieke aan boord zouden hebben. Deze richtlijn zal gedeeld worden, van zodra deze finaal goedgekeurd is door de bevoegde instanties.

De bestaande maatregelen blijven gelden:

· Basis preventieve hygiënische maatregelen

· Het voorzien van voldoende reinigingsmiddelen voor machines

· Zoveel mogelijk documenten digitaal uitwisselen en zo het menselijk contact tot een minimum beperken

· Bemanning van schepen en personeel op de kaai zullen vooral van op afstand communiceren (via radio, telefoon)

· Toepassen van de regels van social distancing, in de mate van het mogelijke en in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Economische impact

Momenteel ziet Port of Antwerp nog geen terugval in de goederenstromen. Er is een verhoging merkbaar van farma-producten en e-commerce. Ook de bevoorrading van voeding loopt vlot. Aan de andere kant is er wel een terugval van de aan- en afvoer van auto's en van andere industriële componenten door het stilvallen van bepaalde sectoren in Europa.

De grote onzekerheid over de verspreiding van het coronavirus en het effect op het consumentenvertrouwen en de logistieke keten, maakt het steeds moeilijker om de economische impact op de haven van Antwerpen te voorspellen.

Port of Antwerp blijft deze situatie permanent monitoren en zal blijven inspelen op de vragen van de logistieke spelers en terminals.

Voor meer informatie kan je terecht op onze Coronavirus webpagina.

(Bron Port of Antwerp/ Willy Ysewijn/ Nnieuws).