De vakgroep huisartsgeneeskunde en chronische zorg van de Vrije Universiteit Brussel ontwikkelde een online vragenlijst waarmee het risico op een besmetting op een eenvoudige manier kan worden ingeschat.

De VUB wil daarmee voorkomen dat mensen zich onnodig zorgen maken.

"We verwachten dat de zorgverstrekkers na het eerste geval van coronavirus in België erg veel vragen zullen krijgen. De online test geeft mensen de mogelijkheid zelf een correcte beslissing te nemen en de belasting voor de zorgverstrekkers te verminderen", legt professor Dirk Devroey uit.

"Mensen met een vermoeden van een infectie krijgen de raad om telefonisch contact op te nemen met de huisarts en niet in de wachtzaal te gaan zitten.

Het is onze bedoeling mensen goed te informeren en hun risico juist in te schatten." (vub)