Vanaf  vandaag geldt voor 150 kleuters en leerlingen van het 1e en 2e leerjaar van Stapsteen in Mol Sluis een verplichte thuisquarantaine.

Daarnaast worden de kinderen van het 3e, 4e en 5e leerjaar aangeduid als laagrisicocontact, wat voor deze leerlingen 'verhoogde waakzaamheid' betekent voor een periode van 2 weken.

De beslissingen werden woensdagnamiddag genomen nadat 2 leerkrachten van de school een positieve coronatest aflegden.

Het CLB voerde het contactonderzoek uit en pleegde overleg met de schooldirectie, de gemeentelijke crisiscel en IDEWE.

Alle betrokken ouders werden via mailings door de school op de hoogte gebracht. Kinderen die getest moeten worden, ontvingen extra praktische informatie.

Turnles geven aan kleuters en kinderen van het 1e en 2e leerjaar gaat onvermijdelijk samen met nauwe fysieke contacten, terwijl bij leerlingen vanaf het 3e leerjaar het haalbaar is om afstand te houden, een mondmasker te dragen en fysieke contacten te vermijden.

Ook deze elementen nam het CLB mee in overweging om elke klasgroep al dan niet te identificeren als hoog- of laagrisicocontact.

De leerlingen zijn verplicht om de regels voor thuisquarantaine op te volgen. De kinderen worden getest op de eerste dag van de quarantaine.

Dit zal donderdagnamiddag 18 maart gebeuren via een testbus die het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen ter beschikking stelt.

De tweede test – op dag 7 - zal eveneens via de testbus gebeuren. Deze test vindt plaats op dinsdag 23 maart. Pas wanneer deze tweede test negatief is, stopt de quarantaineperiode. Kinderen die zich niet laten testen, blijven verplicht 14 dagen in thuisquarantaine.

Een beperkte groep kleuters ('groene bijen/vlinders', deel van de 3-jarigen) volgt turnles bij een andere leerkracht. Zij zijn dus niet aangeduid als risicocontact. Deze kleuters blijven dus welkom op school, waarbij we de reguliere lessen vervangen door noodopvang. Als je wenst en dit kan, mag het kind dus thuis blijven.

Leerlingen van het 3e, 4e en 5e leerjaar

Zij werden geïdentificeerd als laagrisicocontact. Deze leerlingen mogen naar school blijven komen. Ook kinderopvang is toegelaten.

Wél mogen deze kinderen tot en met 29 maart niet deelnemen aan buitenschoolse activiteiten (hobby's,...). Fysieke contacten blijven strikt beperkt tot leden van het eigen huisgezin.

Ouders volgen de gezondheid van hun kinderen nauwgezet op. De leerlingen van het 5e leerjaar dragen tijdens deze periode van verhoogde waakzaamheid op school een mondmasker. Dit geldt zowel tijdens de les als op de speelplaats.

Enorme impact

'We beseffen dat deze verregaande beslissing een enorme impact heeft op meer dan 150 gezinnen en bij heel wat ouders tot moeilijke opvangsituaties leidt', klinkt het bij de directie.

'Thuisquarantaine en preventieve testing op grote schaal zijn evenwel de enige mogelijkheden om een besmettingscluster kordaat te stoppen.'

Verenigingsleven in Sluis

Naast de beslissing voor de school vraagt de gemeentelijke crisiscel aan alle lokale verenigingen in Sluis (sport, cultuur, jeugdbeweging,...) om uiterst voorzichtig te zijn.

Kinderen in thuisquarantaine of onder verhoogde waakzaamheid mogen tijdelijk niet deelnemen aan buitenschoolse activiteiten.'   Foto Stapsteen : in betere tijden - archief.