EP-leden zijn van mening dat beperkingen van vrij verkeer binnen de EU een uitzondering moeten blijven tijdens de pandemie.

Het Parlement heeft dinsdag een resolutie aangenomen (619 stemmen voor, 45 tegen en 28 onthoudingen) waarin wordt gewezen op de noodzaak van een snelle terugkeer naar een volledig operationele Schengenzone zonder interne grenscontroles.

Schengenregels en -wetgeving moeten tijdens de Covid-19-pandemie gerespecteerd worden om een verdeelde EU-aanpak te voorkomen, aldus de EP-leden.

Het Parlement roept op tot meer flexibiliteit, lokale maatregelen, betere coördinatie en samenwerking, net zoals noodplannen om te voorkomen dat tijdelijke grenscontroles in de toekomst semipermanent worden.

Citaat

"Het Parlement herinnert in zijn resolutie aan de negatieve gevolgen die de sluiting van de grenzen heeft gehad voor de burgers in de grensregio's en voor de grensarbeiders.

Concreet roept het de Commissie en de lidstaten op om bijzondere aandacht te besteden aan de specifieke kenmerken van grensregio's waar grensoverschrijdend reizen heel normaal is", legt Pascal Arimont, Belgisch parlementslid (CSP-EVP) uit.

"Het verzoek van het Parlement is duidelijk: burgers van grensregio's en grensarbeiders moeten worden vrijgesteld van maatregelen en beperkingen in verband met de pandemie, waarbij rekening moet worden gehouden met de aanbevelingen en maatregelen van de gezondheidsautoriteiten van de betrokken lidstaten.

Een sterkere coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten en gezamenlijke noodplannen zijn ook nodig om tijdelijke grenssluitingen te vermijden", benadrukt het Belgisch Europarlementslid uit de Duitstalige Gemeenschap in België.

Bescherming van bewegingsvrijheid

In de tekst wordt gewezen op de negatieve gevolgen van het sluiten van de binnengrenzen in de EU voor burgers in de grensregio's en voor grensarbeiders, en ook voor studenten en koppels die in verschillende landen wonen.

EP-leden benadrukken dat beperkingen van vrij verkeer een uitzondering moeten blijven en stellen voor om die te vervangen door gerichte maatregelen die de principes van proportionaliteit en non-discriminatie respecteren.

Burgers uit grensregio's en grensarbeiders moeten van dergelijke beperkingen worden vrijgesteld, op voorwaarde dat zij het advies en de maatregelen van hun respectieve autoriteiten respecteren.

Grensoverschrijdende samenwerking en toegang tot informatie

De Commissie en de lidstaten moeten hun inspanningen opvoeren om een gemeenschappelijke EU-reactie op de pandemie te coördineren, namelijk wat betreft quarantaineregels, contact tracing, teststrategieën, wederzijdse erkenning van testen en tijdelijke beperkingen op niet-essentiële reizen naar de EU.

EP-leden roepen ook op tot compatibiliteit tussen tracing-apps en toegang tot betrouwbare, actuele, meertalige informatie over reisbeperkingen en veiligheidsmaatregelen in de hele EU.

Schengenregels

De tekst wijst erop dat een strategie voor de toekomst van Schengen een belangrijk initiatief van de Commissie voor 2021 is en dat de voltooiing van het Schengengebied van essentieel belang is om ervoor te zorgen dat alle EU-burgers in gelijke mate van hun EU-rechten kunnen profiteren.

Achtergrond

Deze resolutie is het resultaat van een door het Parlement ontvangen petitie voor het Schengensysteem en de maatregelen die tijdens de Covid-19-crisis zijn genomen.

In het verzoekschrift wordt gewezen op de beperkingen van vrij verkeer en wordt gevraagd de wettigheid van de daaruit voortvloeiende grenssluitingen te onderzoeken.

België

De resolutie volgt op een petitie van de Duitstalige Gemeenschap, opgesteld door Pascal Arimont (CSP-EVP), lid van het Europees Parlement in België, in samenwerking met vertegenwoordigers van het initiatief "Open Borders Belgium", Mäggy Pricken-Rossberg en Lutz-René Jusczyk.