De Antwerpse Provinciale Crisiscel heeft een aantal bijkomende coronamaatregelen genomen, bijkomende aan de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Zo zal in de héle provincie een avondklok worden ingesteld tussen 23.30 en 6 uur, de komende 4 weken.

Cafés en restaurants moeten om 23 uur sluiten.

Gouverneur Cathy Berx: "De epidemiologische situatie in de regio Antwerpen dwingt ons er helaas toe om bovenop de bijkomende maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen, aanvullend aangepaste maatregelen te nemen die tot doel hebben om de verspreiding van het Corona-COVID-19 virus een halt toe te roepen met een zo beperkt mogelijke impact op de economie.

Deze maatregelen hebben tot gevolg dat we ons sociaal leven de komende 4 weken drastisch moeten reorganiseren.

Deze maatregelen zijn ingegeven door de informatie over de bronnen van de besmetting. Over die info beschikken we sinds kort, en die bronneninformatie zullen we ook in de toekomst gebruiken.

Mochten er bijkomende besmettingsbronnen of tendenzen opduiken, dan zullen we bijkomende maatregelen moeten nemen. Na een eerste toets door al onze burgemeesters, die de maatregelen al konden inkijken, zal er een Provinciaal Besluit opgemaakt worden.

Dat besluit zal in de loop van morgen worden gepubliceerd. De maatregelen gaan meteen van kracht, en zullen vanaf de publicatie van het Provinciaal Besluit strikt gehandhaafd worden.

Gouverneur Cathy Berx gaf inmiddels ook de opdracht aan het Agentschap Zorg en Gezondheid om het Preventieve Gezondheidsbeleid, elke persoon die COVID-positief test het bevel te geven tot stringente thuisisolatie (tijdelijke afzondering door thuisisolatie).

Aanvullend moet het Agentschap Zorg en Gezondheid waken over de naleving er van. Cruciaal om deze crisis te bedwingen, is immers dat alle mensen die COVID-positief zijn, in een strikte thuisisolatie blijven.

Welke maatregelen gelden voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen?

- In de provincie geldt een avondklok in die zin dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30u en 6.00u.

Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30u en 6.00u, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen (naar het werk, het ziekenhuis...).

Cafés en restaurants sluiten om 23.00u.

- Mondneusmaskers. In provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).

- In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding. Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende 4 weken worden bijgehouden.

- In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot een strikt maximum aantal personen of tot een gezelschap dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin.

- Voor markten gelden dezelfde regels als voor winkels: geen 'funshoppen': u gaat alleen naar de markt of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of uw begeleider wanneer u hulpbehoevend bent, en niet langer dan 30 minuten. Kramen die ingericht zijn als een horecagelegenheid zijn niet toegelaten op markten.

- Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.

- Individuele contactsporten worden verboden. Ploegsporten zijn verboden voor sporters boven de 18 jaar.

Zone stad Antwerpen : bijkomende maatregelen

In de meest getroffen zone (stad Antwerpen, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem, Rumst) worden daarenboven nog bijkomende maatregelen genomen.

- Alle evenementen en feesten zijn ten strengste verboden, feestzalen sluiten.

- Alle fitnesscentra sluiten.

Voormelde zone is bepaald op basis van de evolutie van de verspreiding het virus. De Provinciale Crisiscel zal elke dag vergaderen om de epidemiologische toestand in de provincie strikt op te volgen evenals de effecten van deze maatregelen strikt op te volgen.

Gouverneur Cathy Berx: "Tot mijn grote spijt is de evolutie van het Corona-COVID-19 in de provincie Antwerpen van dien aard dat de welgekomen federale verstrengde matregelen niet zullen volstaan.

Ik besef ten volle dat iedereen al zware offers bracht de voorbije maanden, en daarom is het ook buitengewoon jammer dat wij, dat onze sterke regio, nu geconfronteerd worden met een zeer sterke toename van het aantal besmettingen, wat mogelijk ook zal leiden tot een toename van de ziekenhuisopnames en helaas mogelijk ook van het aantal overlijdens.

Om de verdere verspreiding van het virus maximaal tegen te gaan, vraag ik ook uitdrukkelijk aan iedereen om geen onnodige verplaatsingen te maken naar de meest getroffen zone, naar de Antwerpse regio dus, en ook omgekeerd.

Blijf zo veel mogelijk thuis. Ga niet elders feesten, breng u zelf en anderen niet in gevaar.

Ik reken op iedereen om alle maatregelen strikt en nauwkeurig op te volgen, om zo nog verdere en bijkomende maatregelen te vermijden. Wees creatief in het verslaan van het virus en niet in het omzeilen van de maatregelen. Hier moeten we samen door, u en ik, iedereen.

Bovenal wens ik dat u en uw naasten gezond zullen blijven de komende maanden, dat u en iedereen die u dierbaar is zelf zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt, de maatregelen opvolgt en zo mee zorg draagt voor de gezondheid van ons allen."  Foto Johan Temmerman/ Nnieuws.