Vanaf morgen krijgen 260 leerlingen van basisschool De Luchtballon Geel les via afstandsonderwijs.

'De voorbije week werden er in de lagere school besmettingen met het coronavirus vastgesteld bij leerlingen uit verschillende klassen, bij leerkrachten en ouders', zegt burgemeester Vera Celis.

'Om verdere verspreiding te voorkomen besliste de school in samenspraak met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), de stad, de medische experts en het Vlaams Agentschap zorg en gezondheid om de school te sluiten.

De kleuterschool en De Zeppelin blijven open.

Eerder deze week werden al 4 klassen in quarantaine geplaatst. Omdat er nog bijkomende besmettingen opduiken, sluit de school tot aan de kerstvakantie preventief de deuren.

Alle leerlingen van de lagere school moeten 10 dagen in quarantaine en krijgen les via afstandsonderwijs. In totaal zijn er een tiental leerlingen en leerkrachten uit de lagere school besmet met het coronavirus.

De school, CLB, Agentschap zorg en gezondheid, de stad Geel en de medische experts volgen de situatie nauwgezet op.

Na een risicoanalyse die de hoog- en laagrisico contacten verder in kaart brengt, bepalen ze welke leerlingen en leerkrachten zich moeten laten testen. Door snel in te grijpen en actie te ondernemen, voorkomen we een verdere verspreiding van het virus.'